Detaljplan för stadshuskorsningen

Stadshuskorsningen hösten 2018

Stadshuskorsningen hösten 2018

Detaljplanen för ny trafiklösning i korsningen Nygatan, Järnvägsgatan och Väg 83 i Bollnäs tätort har vunnit laga kraft.

Detaljplanen syftar primärt till att ge möjlighet till en ny korsningsutformning (cirkulationsplats) mellan genomfarten riksväg 83 och de kommunala gatorna Nygatan och Järnvägsgatan för att uppnå högre trafiksäkerhet och tillgänglighet.

I planen prövas även en omstrukturering av stadshusparkeringen. Planförslaget är att den allmänna parkeringsytan utökas söderut samtidigt som den norra delen av parkeringsytan blir kvartersmark för parkering samt för detaljhandel med byggrätt.

Detaljplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 08.52