Hur och när byggs stadshuskorsningen?

Stadshuskorsningen ovanifrån

Stadshuskorsningen ovanifrån

Behovet av en bättre trafiklösning i stadshuskorsningen är stor eftersom det är där det sker flest kollisioner i Bollnäs. Den är även väldigt viktig för att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt.

Vem äger stadshuskorsningen?

Eftersom riksväg 83 ägs och förvaltas av Trafikverket är det inte Bollnäs kommun som ensam tar beslut om när, var och hur trafiklösningen för Stadshuskorsningen kommer att se ut. Vi äger de vägar som ansluter till riksvägen vilket gör att trafiklösningen i stadhuskorsningen behöver byggas i samråd mellan oss och Trafikverket.

Vilken trafiklösning blir bäst?

Det vi har gjort i nuläget är att vi har anlitat en expert på trafiksimuleringar. Som underlag till det arbetet kommer vi nu att mäta trafiken vid stadshuskorsningen för att veta hur många och vilken typ av fordon som passerar där samt för att få reda på hur trafikflödena ser ut över dygnet. Den här informationen kommer att skickas till experten på trafiksimulering som använder informationen för att testa olika trafiklösningar där analys sker av hur trafiken flödar under olika väderförhållanden, hastigheter och trafiktäthet med mera. Det finns såklart en mängd olika alternativ till trafiklösningar, där en cirkulationsplats är ett av alternativen. Det är viktigt att börja rätt. Därför startar vi med att göra den här trafiksimuleringen för att hitta rätt läge, placering och utformning. Sammantaget ger det här oss och Trafikverket ett bra underlag för att gemensamt bestämma oss för den lösning som är bäst nu och framöver.

Tony Stark som är samhällsplanerare på Bollnäs kommun säger så här:

- I den planering som vi gjort i detaljplanen för stadshuskorsningen och den trafikutrednings som gjordes 2015 tror vi att den bästa lösningen är en cirkulationsplats men vad det blir är det Trafikverket som beslutar om.

Vad blir nästa steg?

Efter att trafiksimuleringen är gjord så fortsätter arbetet med att Trafikverket tar fram en Vägplan för den framtida Stadshuskorsningen.

Bollnäs kommun arbetar för att trafiklösningen ska stå färdig så fort som möjligt. Vår förhoppning är att den byggs inom 1-3 år.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 15.07