Vi avverkar på Ren!

Träd, mossa och stenar.

På fredag börjar vi avverka skogsområdet vid Örsängesvägen på Ren för att förbereda för de nya tomterna som vi planerat för där. Vi kommer att skylta upp området vid stigar och leder där vi avverkar.

Vi vill att de som rör sig i området av säkerhetsskäl håller sig på behörigt avstånd från maskinerna. Säkerhetsavstånd till avverkande maskin är 90 meter och till transporterande maskin 20 meter.

Vi kommer att lägga upp virket i högar utmed Örsängesvägen för vidare transport så snart som möjligt. Prata gärna med dina barn om att det är livsfarligt att klättra på högar med stockar!

Arbetet med avverkningen beräknas bli färdigt inom cirka en vecka.

Grenar och toppar lägger vi i hög för att det ska torka och flisas nästa vinter.

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.50