I sommar har vi kommit långt med de nya tomterna på Ren

Vy över området med grävmaskiner, stenar och grus.

Under juni månad påbörjade vi terrasseringsarbetet av vägar och tomter.

Terrasseringsarbetet innebär att vi schaktar och fyller upp de olika ytorna till bestämda höjder. Det här arbetet pågår fortfarande och vi beräknar att vara klara med det under oktober/november.

Som vi tidigare berättat har vi krossat all sten till olika fraktioner som senare kommer att användas till bland annat vägarna och tomterna på området. Krossningen som genomfördes under två veckor i maj/juni resulterade i cirka 25 000 ton grusmaterial!

För att leda bort allt vatten från området och omgivande terräng har vi gjort nya diken. Vi har också lagt trummor under vägar och gångvägar. Dessutom har vi byggt fördröjningsdammar. Dessa fungerar som en buffert och minskar risken för sönderspolning eller översvämning vid kraftiga regn. Gammelåsvägen genom området har rustats upp.

Vad händer sen?

Så snart markarbetena är klara kopplar vi in Lantmäteriet som genomför en förrättning och avstyckar tomterna. Under hösten kommer vi att upphandla en entreprenör för utbyggnad av vatten- och avloppssystemet under den kommande vintern och till nästa sommar färdigställa vägar, asfalt, el, fiber och belysning med mera. Vår förhoppning är att de första husen kan börja byggas under hösten 2021.

Är du intresserad av att köpa en tomt?

I början av 2021 kan det bli aktuellt att köpa eller teckna sig för tomter. Mer information kring hur tomtförsäljningen kommer att gå till kommer att ges under hösten i år. Har du frågor runt tomter och kommande tomtförsäljning kan du kontakta Susanne Lekstrand, telefon 0278-252 18. E-post: susanne.lekstrand@bollnas.se

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023 kl. 14.36