Vi arbetar vidare med de nya tomterna på Ren!

Drönarbild över tomterna på Ren

Under förra året påbörjade vi arbetet med att skapa nya villatomter på Ren. Den första delen av arbetet bestod till stor del av ”grovjobb” såsom avverkning, avtäckning av vegetation, sprängning och mycket stenhantering.

Resultatet av all stenhantering blev cirka 35 000 ton krossat material som har kommit till användning vid uppfyllnad av tomter samt som överbyggnadsmaterial i gatorna.

Innan vintern kom har hela området terrasserats vilket innebär att gator ligger på rätt höjd och att tomter har grovplanerats. Vi har också byggt dagvattendiken och fördröjningsdammar.

Nu startar nästa fas i byggnationen som innebär att vatten- och avloppssystemet inom området ska byggas ut. el och fiber ska dras fram till området och till samtliga tomter. Gatorna ska byggas upp, asfalteras och gatubelysning ska monteras. Vi har under hösten upphandlat en entreprenör som ska utföra det här arbetet. Valet föll på företaget Anläggarteamet i Hälsingland AB.

Arbetet med vatten och avlopp har precis startats och hela arbetet beräknas vara klart i augusti. Då kan vi erbjuda drygt 30 byggklara tomter på Ren som är både ett attraktivt och efterfrågat läge. Vi möjliggör därmed för många familjer att bygga sina framtida hem och underlättar för fler att flytta till Bollnäs.

Är du intresserad av att köpa en av tomterna?

Om du är intresserad av att köpa en tomt är du välkommen att kontakta mark- och exploateringsingenjör Susanne Lekstrand, telefon 0278-252 18. E-post: susanne.lekstrand@bollnas.se

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023 kl. 13.54