Påverka Arbrås framtid!

Flygbild över Arbrå

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Förra året antogs den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad och nu går vi vidare med att göra fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors. För att arbetet ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp!

Delta i en enkät om Arbrås framtid - ta chansen att vinna Bollnäscheckar!
Du är vår medspelare i samhällsutvecklingen. Därför vill vi få kunskap om dina önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och närliggande områden. Dina förslag och synpunkter kan vi ta med oss i arbetet med den kommande fördjupade översiktsplanen för Arbrå. Det gör vi genom en digital enkät. De tre bästa och mest utförliga inkomna förslagen vinner Bollnäscheckar! För att delta svarar du på enkäten via länken nedan. Enkäten är öppen fram till och med 28 februari. Välkommen med dina önskemål och synpunkter!

(Tiden för att fylla i enkäten om Kilafors framtid har löpt ut)

Om enkäten

Enkätverktyget är för oss en ny samrådsmetod som vi testar med anledning av samhällsläget. Du behöver inte gå igenom alla flikar om du inte vill. Det går också bra att svara på de olika delarna vid olika tillfällen. Kom ihåg att spara varje flik för sig! Du kan välja att svara på enkäten anonymt, men då har du inte chansen att vinna Bollnäscheckar. I slutet av enkäten kommer det att finnas en fråga där du får utvärdera hur du upplevde verktyget.

Varför behövs en fördjupad översiktsplan för Arbrå?

Bollnäs kommuns strategi för bebyggelseutveckling är att den främst ska ske genom förtätning och utvidgning av serviceorterna längs med norra stambanan Kilafors, Bollnäs och Arbrå. I en fördjupade översiktsplan tas ett helhetsgrepp avseende näringsliv, boende, offentliga miljöerna och deras behov utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Vad är målet med en fördjupad översiktsplan?

Vår planering och gestaltningen av tätorterna har som mål att fortsätta skapa levande, trygga, funktionella, hållbara och vackra platser. Tätorterna ska också fungera som demokratiska, jämlika och tillgängliga arenor för Bollnäs kommuns alla invånare.

Var är vi i processen för en fördjupad översiktsplan för Arbrå?

Att ta fram en fördjupad översiktsplan är ett omfattande arbete som bygger på sammanställningar och analyser av en mängd olika förutsättningar och en mängd olika intressen. Därför är det viktigt att arbetet sker brett och involverar såväl politiker som medborgare. Vi är just nu tidigt i processen och arbetar med interna samråd mellan tjänstepersoner och politiker där Arbrås utveckling samt framtidsvisioner diskuteras. Parallellt med det genomför vi den här digitala medborgardialogen som tidigt fångar upp dina åsikter, tankar och visioner.

Kilafors är näst på tur

Vi gör också en fördjupade översiktsplan för Kilafors parallellt med den för Arbrå. Vi kommer att ha en digital medborgarenkät även för Kilafors. Håll utkik!

Fysiska samråd

När samhällsläget är annorlunda än idag kommer vi, längre fram i processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Arbrå och Kilafors, att ha fysiska samråd med dig som invånare.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Erik Lundh, planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0278-252 26
E-post: erik.lundh@bollnas.se

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.50