Smaka på Glimmervägen

Olika bergarter

Ett nytt villaområde växer fram på Ren, men vem bestämmer egentligen vad de nya vägarna ska heta?

Petra Callmyr, karttekniker på samhällsbyggnadsförvaltningen berättar:

– Vi på samhällsbyggnadsförvaltningen har som uppdrag att ta fram och ge förslag till namn på gator och vägar i Bollnäs kommun, sedan är det miljö- och byggnämnden som beslutar utifrån vårt förslag.

Hur går det till när vägnamn tas fram?

– Vi börjar med ett arbetsmöte där vi resonerar kring olika förslag. Vi samråder även med teknik-, service- och fritidsförvaltningen kring nya namn samt ser över om det finns några kulturhistoriska namn som kan bevaras. I några av bostadsområdena i Bollnäs finns vägar med teman. På Björktjära finns till exempel bärvägar; Lingonvägen, Smultronvägen, Blåbärsvägen och så vidare. På Ren finns vägar på temat fåglar; Örnvägen, Falkvägen, Orrvägen och så vidare. Vi var eniga om att det nya området som har flera helt nya vägar skulle ha ett nytt tema. Vi resonerade om att det nya området på Ren är byggt på en bergssluttning. Därför tog vi fram namnförslag utifrån de bergarter och mineraler som finns i marken i vår kommun, fortsätter Petra.

Gatorna i det nya villaområdet på Ren, där du i början av mars kan registrera ditt intresse att köpa en tomt, heter Glimmervägen, Fältspatsvägen och Skifferbacken. Vi planerar också för att färdigställa ytterligare 29 tomter i anslutning till det området. Vägarna där är också beslutade. De ska heta Granitvägen, Gnejsvägen och Kvartsvägen.

Visst ligger väl Glimmervägen fint i munnen och passar bra i Bollnäs kommuns nyaste bostadsområde?

Vill du köpa en tomt?

Karta över gatorna på nya villaområdet på Ren

Relaterade artiklar

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.46