Lyckat projekt för utrikesfödda kvinnor

Utställningsmaterial på ett bord

Nya eXtra stöd är ett framgångsrikt projekt som under lite mer än två års tid hjälpt utrikesfödda kvinnor komma närmare arbetsmarknaden samt få ökade kunskaper i svenska.

Totalt har 52 kvinnor, med ursprung från nio olika länder, deltagit i projektet. Ungefär hälften av kvinnorna har gjort en stegförflyttning mot praktik, studier eller arbete.

För att komma närmare arbetsmarknaden krävs att deltagarnas kunskaper i svenska språket stärks på olika sätt och att kvinnorna får lära sig mer om jämlikhet. Kvinnorna har även fått kunskap om arbetsmarknadens funktion samt fått stöd att hitta individuella lösningar.

Så arbetar vi inom projektet

De metoder som används är exempelvis:

  • Livscirkeln - ett metodprogram framtagit av TRIS (Tjejers rätt i samhället), vilket syftar till att möjliggöra ekonomisk självständighet för nyanlända kvinnor.
  • MASS (Measuring and Assessing Soft Skills) - en metod som används för att utveckla sociala färdigheter såsom att passa tider, attityd och beteende, uppträdande på arbetsplatsen etcetera. Metoden har utarbetades i ett tidigare EU-projekt och har utvecklats för att anpassas till målgrupper som behöver stärka svenska språket. Metoden har även använts i delprojektet i Ovanåkers kommun.

En anledning till att projektet blivit så framgångsrikt är tack vare god samverkan mellan Bollnäs kommun och Bollnäs folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Hälsinglands Utbildningsförbunds svenska för invandrare (sfi).

Avslutning i form av öppet hus

I slutet av november anordnandes ett öppet hus med utställning och mingel dit samverkanspartners, projektägare och deltagare var inbjudna. Projektet avslutas officiellt 27 januari 2023.

Bakgrund

Nya eXtra stöd i Gävleborg drivs av Region Gävleborg och finansieras av Europeiska socialfonden. Till projektet finns åtta delprojekt knutna varav Nya eXtra stöd i Bollnäs är ett av delprojekten.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022 kl. 13.09