Bollnäs kommun är inte inblandad i att stoppa luciatåg

Bollnäs kommunvapen

Många hör av sig till oss för att de tror att Bollnäs kommuns folkvalda politiker var inblandade i gårdagens beslut om att stoppa ett luciatåg. Det var vi inte.

Region Gävleborgs fullmäktigemöte hölls på Bollnäs folkhögskola vilket kan har orsakat missuppfattningen. Det var regionfullmäktiges ordförande Mattias Eriksson-Falk (SD) som stoppade luciatåget.

– Bollnäs kommun står inte bakom regionfullmäktiges ordförandes beslut om att stoppa luciatåget. Vi måste alla stå upp för människors lika värde, rättigheter och våra möjligheter att vara de vi vill vara! Jag beklagar och är djupt bekymrad om det som hände igår, säger Bollnäs kommunfullmäktiges ordförande Marie Centerwall (S).

I Sverige är diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck förbjudet. EU har bestämt att hbtqi-personer inte får bli sämre behandlade än andra människor på sjukhus, skolor och arbetsplatser eller någon annanstans i samhället. Enligt FN får inte människor diskrimineras på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.19