Fritidsledare får andra arbetsuppgifter

Bollnäs kommunvapen

En fritidsledare inom Bollnäs kommun har av flera flickor beskyllts för otillbörlig fysiskt kontakt. Kommunen tar uppgifterna på största allvar.

Ingen ska behöva uppleva obehag i kontakten med våra fritidsledare. Han har därför sedan uppgifterna blev kända varit avstängd med lön under tiden som kommunen utrett ärendet. Fritidsledaren har under utredningen fått stöd av företagshälsan samt av sin fackliga organisation.

Utredningen har visat att händelser skett, även om åsikterna om syftet med agerandet skiljer sig åt mellan fritidsledaren och ungdomarna.

– Förtroendet för vår våra fritidsledare har skadats. Vi har en öppen och konstruktiv dialog med den anställde och dennes fackliga företrädare från Vision. Arbetsgivarens ställningstagande är att personen ska erbjudas andra arbetsuppgifter inom kommunen, något vi bedömer som den bästa lösningen, säger biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks.

För att utveckla och öka kvaliteten i verksamheten kommer fritidsledarna att erbjudas utökad fortutbildning samt handledning.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.19