Hur borde strandkanterna i Bollnäs stad utvecklas?

Vill vi höra dina idéer!

Vi har påbörjat ett arbete med att ta fram ett utvecklingsprogram för Varpens nordvästra strand efter att ett medborgarförslag inkommit om att utveckla Bollnäs stads strandkanter. Syftet med utvecklingsprogrammet är att skapa en än mer attraktiv och tillgänglig miljö samt stärka den biologiska mångfalden.

Nu vill vi höra dina tankar och idéer som kommer att fungera som inspiration vid framtagandet av utvecklingsprogrammet. Lämna dina tankar och idéer till oss via vår enkät:

Du kan också träffa oss och prata om utvecklingen av strandkanterna i Bollnäs stad. Välkommen att anmäla dig till ett dialogmöte 25 april klockan 17:30-20:00!

Målen med projektet är att:

  • föreslå förbättringsåtgärder för gångstråket mellan Karlslundsbadet och Långnäs för att göra stråket attraktivare och tillgängligare.
  • föreslå åtgärder för att stärka stråkets ekosystemtjänster, som biologisk mångfald och skydd mot översvämning.
  • undersöka möjligheten att skapa fler målpunkter, till exempel i form av kiosker och annan handel.

Bakgrund

Under 2020 kom det in ett medborgarförslag om att utveckla området vid Varpens nordvästra strand. Kommunfullmäktige tog 30 maj 2022 beslut om att uppdra till miljö och byggnämnden att ta fram ett utvecklingsprogram för området.

Tidplan

Planen är att ett förslag ska presenteras på miljö- och byggnämndens möte i september och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november 2023.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Louise Säfström
Planarkitekt
E-post: louise.safstrom@bollnas.se
Telefon: 0278-255 58

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.56