Vi är modiga och tänker nytt och hållbart!

Vi människor är mästare på att ständigt förbättra saker; vi finjusterar och korrigerar för att göra befintliga lösningar lite, lite bättre hela tiden. Vi är tyvärr så skickliga på det att vi glömmer bort att tänka nytt. När vi handlade upp ljus för fem år sedan gick vi dock inte på den niten.

När vi stod inför att byta ut lysrören i kommunens förskolor och skolor hade man enkelt kunnat handla upp LED-armatur. Det hade direkt minskat energiförbrukningen och investeringen hade varit i linje med kommunens hållbarhetsmål. Alla hade varit nöjda.

– Vi stod i startgroparna för att ta fram ett upphandlingsunderlag när en av projektledarna föreslog att vi skulle tänka nytt och handla upp ljus som tjänst istället för att göra som vanligt: köpa armatur. Tanken var ny och lite hisnande, och vi bestämde oss för att gräva lite i det, berättar Per-Erik Karlsson, Fastighetsförvaltare på Bollnäs kommun. Kommunen kontaktade Sigrid Pettersén, projektledare för Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv på Region Gävleborg, som kom att driva projektet.

Henry Ford citeras ofta med orden: "Om jag hade frågat vad människor ville ha skulle de ha svarat: En snabbare häst." Att byta ut sina lysrör mot LED-lampor skulle ha gett oss en snabbare häst, men ett gäng orädda kommuntjänstepersoner förstod att det fanns bättre alternativ. Och vågade tänka nytt.

Vad betyder ljus som tjänst?

I vårt linjära sätt att leva producerar vi hela tiden nya saker, använder dem och slänger dem. Det tär på naturen och kräver mycket energi och material, hela vägen från gruvan till transporter, produktion och avfallshantering. I en traditionell upphandling skulle vi ha köpt armaturer till mest fördelaktiga pris, använt dem tills de tog slut och sedan hanterat dem som avfall. Ägarskapet ligger sedan hos oss som kommun vilket innebär att vaktmästaren får ett styvt jobb att säkerställa att det lyser överallt där det ska lysa. Att handla upp ljus som tjänst innebär däremot en månadshyra, och att ägarskapet av utrustningen ligger kvar hos leverantören. Det blir då dennes uppgift att se till att det lyser där det ska.

Flexibel lösning och piggare barn

Lägre behov av material och energi i kombination med en lägre investeringskostnad var argument nog, men när belysningen fanns på plats kunde lärarna konstatera att med hjälp av rätt ljussättning kunde elever med nedsatt syn klara aktiviteter som de tidigare behövts assistent till, vilket var en stor vinst. När man nu handlade upp en tjänst fanns det nya möjligheter att ställa krav på flexibilitet. Beroende på synvariation kan man behöva betydligt mer ljus, eller betydligt mindre ljus än i övriga rummet. Det nya ljuset visade sig snabbt påverka alla elever positivt.

– Vi märker stor skillnad på hur pigga och aktiva eleverna har blivit med den nya lösningen, säger Per-Erik. Forskningsresultat från RISE bekräftar det. Anledningen till det är att man kan anpassa ljuset utifrån lärarnas och elevernas behov, vilket också kan skifta över tid. Ena terminen kanske det behövs ett specifikt ljus som passar för bildundervisning, och nästa undervisar läraren i biologi där det behövs en annan sorts ljus.

Armaturerna är också lätta att flytta, vilket gör att flera lokaler som tidigare inte gått att använda, har fått optimal belysning och fungerar utmärkt idag. Det har gjort att nyttjandegraden för kommunens lokaler har ökat, vilket förstås ger en ekonomisk vinst.

Varför handlar inte alla kommuner upp ljus som tjänst?

Visst undrar man ibland varför omställningen till en mer hållbar värld går så långsamt; varför vi fortsätter konsumera stora mängder jungfruliga material och pressar planetens stabilitet med överkonsumtion av såväl energi, metaller, plast och andra material? Svaret ligger antagligen nära det påstådda citatet från Henry Ford. Vi lyfter inte blicken; vi gör som vi alltid har gjort.

Själva upphandlingsförfarandet har tidigare varit en utmaning, men nu finns hela upphandlingsunderlaget tillgänglig för vem som helst att kopiera.

– Vi har gjort grovjobbet. Nu finns det faktiskt ingen anledning att inte testa. Förutom att det är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt är det bara att ta ett snack med våra lärare och elever för att inse de sociala vinsterna, säger Per-Erik.

Sigrid Pettersén är projektledare för "Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv" på Region Gävleborg. Hon menar att vi behöver hjälpas åt att bygga om strukturerna i offentlig sektor, jobba tvärfunktionellt och bygga in hållbarhet i varje beslut.

– Vi har alla ett ansvar att använda våra gemensamma resurser på ett hållbart sätt. Jag tror att det behövs nya samverkansmodeller där vi ser till att jobba kunskapsdrivet. Vi måste bort från ”så här har vi alltid gjort” och börja samverka för att klara våra mål, säger hon. Hon menar att Bollnäs kommun är på rätt spår när det gäller att bygga om hindrande strukturer. Att tillsätta en verksamhetsutvecklare för inköp är ett sådant steg.

– Med den tjänsten har Bollnäs kommun frigjort en resurs som kan titta utanför ramarna, hjälpa innovativa företag och jobba med innovativa processer. Nu finns det en chans att tänka nytt, säger hon.

Konsten att omvandla vision till handling

Vi har en ambitiös hållbarhetsplan, men hur gör man för att omvandla en ambitiös plan till handling? Per-Erik menar att det måste finnas en öppenhet för att testa nytt och ge drivna människor mandat att prova nya idéer. Det verkar finnas i Bollnäs kommun, för det fortsätter att bubbla av idéer.

– Det är ju ofta så att när man öppnar en dörr så finns det en hel värld av möjligheter på andra sidan. Att handla upp ljus som tjänst är bara ett exempel bland många, säger han.

Per-Erik och hans kollegor har redan börjat fundera på andra områden som skulle kunna upphandlas på samma sätt: ventilationssystem, hissar, ja, nästan vad som helst. Det är fantasin som sätter gränserna och leverantörer.

– Drömmen är att fler leverantörer vågar tänka nytt och erbjuda tjänster istället för produkter. Vi kommer att fortsätta prata om det här med alla vi träffar eftersom vi är helt övertygade om att vi måste hjälpas åt att minska resursslöseriet. Varje kommun som är intresserad är välkommen hit för att se hur det funkar, avslutar Per-Erik

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023 kl. 09.52