Nyhedsbackens förskola kvalitetsgranskad och godkänd av Skolinspektionen

Skolinspektionen gör årligen en tematiska kvalitetsgranskningar där olika frågeställningar ställs. Skolinspektionen valde i slutet av förra året ut Nyhedsbackens förskola i Bollnäs för att ingå i den tematiska kvalitetsgranskningen Huvudmäns och rektorers arbete för kvalitet i undervisning på förskolor som ligger i socioekonomiskt svagare områden.

30 förskolor i hela Sverige kommer genomgå granskningen vars resultat kommer sammanställas i en rapport som publiceras i höst. Skolinspektionens granskning kan ses som en utvärdering av förskolans och huvudmannens arbete och kvalité.

Klarade granskningen helt utan åtgärder

Det är inte ovanligt att verksamheter som granskas får till sig punkter som behöver utvecklas och åtgärdas men Nyhedsbackens förskola klarade granskningen helt utan åtgärder och den 5 april avslutades granskningen utan några synpunkter.

Ett otroligt roligt besked. Jag känner mig väldigt stolt över vårt arbete och över vad vi lyckats åstadkomma tillsammans. Det är ett hårt arbete över tid som nu gett ett väldigt fint resultat i verksamheten säger Jennie Fagerhov, rektor Nyhedsbacken

Kvalitetsgranskningen visade skolans rektor i hög utsträckning skapar goda förutsättningar så att förskollärare kan leda och genomföra undervisning av god kvalitet.

Även om det var just min förskola som granskades så arbetar Bollnäs kommuns förskolor och rektorer alla i nära samarbete. Det här är inte bara ett kvitto för Nyhedsbacken utan att alla förskolor i Bollnäs kommun håller hög kvalitét och skapar de bästa förutsättningarna för likvärdig utbildning för alla säger Jennie Fagerhov, rektor Nyhedsbacken.

Granskningen visar även att huvudmannens, i det här fallet Bollnäs kommuns, styrning och ledning av förskolan kännetecknas av långsiktighet och en helhetssyn på förskolans uppdrag.

Huvudmannen har en god insikt i vad som krävs för att utveckla god kvalitet i förskolan och gör en bred uppföljning av verksamheten som omfattar både process- och resultatkvalitet. Utifrån denna kunskap vidtar huvudmannen relevanta åtgärder och insatser för att främja en likvärdig utbildning för alla barn. - Skolinspektionen

Skolinspektionens beslut för Nyhedsbackens förskola (pdf) Pdf, 289.4 kB.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 12.55