Rapport om trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

En barnhand som plockar en blomma från gräsmattan.

Sedan några år tillbaka har Bollnäs kommun regelbundet kartlagt och tagit fram aktuella lägesbilder avseende trygghet och brottslighet.

Enkätutskick varannan vecka

Information samlas in genom att en enkät skickas ut varannan vecka till cirka 30 rapportörer från olika ställen i samhället. Det är både från företag, kommunen, sjukvård och föreningar.

Enkäten består av frågor som flera kommuner använder sig av och ingår i ett arbetssätt som kallas för Effektiv samordning för trygghet.

Långsiktigt arbete

Arbetet baseras på den så kallade preventionsstjärnan där det långsiktiga arbetet syftar till att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer för människors välmående och hälsa.

Riskfaktorer

Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för ett utfall, till exempel att barn och unga ska börja använda eller få problem av alkohol, narkotika, tobak eller spel om pengar.

Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer är faktorer som skyddar människor från ohälsa kopplad till olika levnadsvanor och dämpar effekten av riskfaktorer. Det kan vara skolans arbete, information och stöd till föräldrar och vårdnadshavare, klottersanering, samhällsplanering med mera.

En vågskål med riskfaktorer på en sida och skyddsfaktorer på den andra.

Bild: Länsstyrelsen Stockholm

Preventionsstjärnan visar områden som påverkas av gemensamma risk och skyddsfaktorer

Till exempel så påverkas graden av utanförskap och otrygga miljöer, ANDTS-problem, våld, brott, psykisk- och fysisk hälsa av följande risk- och skyddsfaktorer:

  • Bristande skolgång
  • Stökiga hemförhållanden
  • Beteendeproblem
  • Varma relationer
  • Meningsfull fritid
  • Att nå målen i skolan

Bild: Preventionsstjärnan

Det är många delar av en kommuns arbete som främjar skyddsfaktorer och som skyddar mot riskfaktorer.

Fokusområden

I Bollnäs kommun har några områden specifikt valts ut att fokusera extra på. Valen av dessa baseras på den nämnda lägesbildsenkäten, Polisens information och olika undersökningar som görs i Bollnäs kommun.

Fokusområdena är alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och våld. Men även den generella tryggheten lyfts.

Mer läsning

Är du intresserad av att läsa mer finns rapporten Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Bollnäs kommun, januari – april 2023. Pdf, 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.19