Efter beslutet om förskolelokaler – det här händer nu

För några veckor sedan fattade barn- och utbildningssnämnden beslutet att stänga två förskolor och en förskoleavdelning samt flytta Nattis till Hedhamre förskolas nuvarande lokaler.

Sedan dess har arbetet pågått med att planera och genomföra flytten av förskolebarn och personal i en så bra process som möjligt.

– Det är ett stort logistiskt pussel som läggs, och vi vill att det ska bli så smidigt som möjligt för alla barn och vårdnadshavare. Vi tittar på flexibla lösningar och på hur vi kan genomföra flyttarna på bästa sätt, säger kommunchef Helena Tillstrand.

Möten med vårdnadshavarna

Rektorerna på Hedhamre förskola och Nattis har hållit möten i olika former med vårdnadshavarna. Fokus på mötena har varit planen framåt och hur en trygg övergång till de nya förskolorna ska gå till och att ge svar på de funderingar som kan finnas. Vårdnadshavarna på avdelningen Villan har erbjudits personliga möten med rektorn. Vårdnadshavarna på Örsängets förskola har blivit informerade om att förskolan kommer att ha verksamhet fram till och med årsskiftet och att ett möte kommer att hållas till hösten. Då det finns behov av skriftlig information på andra språk än svenska översätts den och skickas till berörda vårdnadshavare.

Syftet med mötena med vårdnadshavarna var att förklara processen kring stängningarna, ge en gemensam bakgrundsbild och ge information om vilka skolor som har lediga platser, samt prata om den bästa möjliga lösningen för deras barn. Vårdnadshavarna har under mötena fått framföra sina önskemål och åsikter.

– På vår förskola har vi bjudit in alla vårdnadshavare som har barn på Villan till individuella samtal tillsammans med mig och Villans personal. De flesta har dock känt sig nöjda med att få informationen från Villans personal. För dem som har velat ha ett möte med mig har det känts bra att erbjuda möjligheten att få komma och berätta för oss vad de upplever som viktigt för dem. Vi har då pratat och skrivit ned rutiner och anpassningar för att skapa trygghet kring det enskilda barnets behov vilket upplever vi ledde till en minskad oro, säger Madeleine Lind Olsson som är rektor på förskoleavdelningen Villan.

Då flyttar barnen och personalen

Barnen som idag har placering på Hedhamre förskola kommer att flytta till sina nya placeringar efter sommarlovet. På Örsängets förskola kommer nuvarande barngrupper att få stanna fram till årsskiftet, som det ser ut just nu. På Hedhamre måste det göras en del anpassningar innan en flytt för Nattis kan bli aktuell.

Arbetet med medarbetare redan igång

HR-enheten och de berörda rektorerna samarbetar och rektorerna har träffat alla berörda medarbetare för att samla information inför matchningar till nya placeringar. Ambitionen är att det ska finnas personal som barnen känner till på de förskolor dit barnen hänvisas. De flesta medarbetarna stannar kvar i de rektorsområden som de sedan tidigare har sin anställning i. Lösningar tas fram i en samverkansprocess som beräknas bli klar i mitten av juni. Ingen personal kommer att bli av med jobbet. Vi är måna om att behålla kompetensen. Eventuella minskningar kan ske genom naturliga avgångar.

Tidigare artiklar på ämnet

Överskott av förskoleplatser med frågor och svar. 2023-05-09
Ärende för beslut om överskott av förskoleplatser. 2023-05-03

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.14