Sanering av klotter - en av många trygghetsfrämjande åtgärder

Klotter och skadegörelse skapar otrygghet och orsakar betydande kostnader. Kommunen bekämpar detta genom trygghetsfrämjande åtgärder.

Under 2022 lade kommunkoncernen ned ungefär 358 000 på klottersanering och ca 700 000 kronor på att reparera skadegörelse i Wilhelminatunneln. Till det tillkommer kostnader för att åtgärda skadegörelser på till exempel skolor och andra fastigheter som ägs av kommunen. Det är pengar som skulle kunna läggas på andra verksamheter.

Klotter och skadegörelse skapar en känsla av otrygghet. Brottsförebyggande rådet säger:

En nedklottrad eller på annat sätt förstörd miljö upplevs inte bara av många som otrivsam och ful. Den kan också uppfattas som otrygg och leda till att människor tycker att området är på väg att förstöras och förslummas.

Trygghetsfrämjade insatser från Bollnäs kommun

Sanering av klotter och reparation av skadegörelse är en del av de många trygghetsfrämjande insatser kommunen gör. För att främja en utveckling av tryggare miljöer har även kameror satt upp för övervakning. Det sker även utökad rondering av väktare och polis på platser som upplevs otrygga. Kommunen har ett samarbete med Nattvandrarna i Sverige sedan många år. Detta samarbete fortsätter.

Det här kan du som invånare göra

Du kan lämna in observationer till kommunen rörande till exempel klotter, gatubelysning, skadegörelse med mera på felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att varje enskild fastighetsägare står för sanering av klotter på sin egendom och fastighet. Upptäckt klotter på privata fastigheter ska därför anmälas direkt till fastighetsägaren.

För att öka tryggheten för våra ungdomar så kan du som förening eller privatperson nattvandra, till exempel med Nattvandrarna i Sverige. Här kan du läsa mer: Nattvandra och samla pengar till din favoritförening.

Om du observerar oroligheter eller pågående brott ring polisen på 112, är det inte akut ring 114 14 eller anmäl på www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Har du oro för ett barn/ungdom, gör en orosanmälan här: Oro för barn 0-17 år anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Det går också att göra anmälan via telefon. På kontorstid ringer du 0278-252 02 efter kontorstid är telefonnumret: 026-10 02 25.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.14