Vad tycker unga i Bollnäs om sin livssituation?

Under 2022 skickades en enkätundersökning ut till unga i årskurs åtta, i årskurs två på gymnasiet och gruppen unga vuxna (19–25 år) i Gävleborgs län.

Frågorna i enkäten berörde ämnen som ungas vanor och attityder gällande skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Enkätundersökningen besvarades av ca 3500 ungdomar.

Unga i Bollnäs kommun

Resultatet av enkäten visar bland annat att majoriteten av unga i Bollnäs kommun ser positivt på framtiden och tre av fyra trivs med stämningen på sin skola. 62% av unga tycker att det finns mycket att göra på fritiden.

Mer än hälften av alla unga, 65% känner sig dock stressade en eller flera gånger i veckan där tjejer upplever stress oftare än killar. Åtta av tio unga i Bollnäs kommun vet vart de ska vända sig för att få hjälp om de skulle bli illa behandlade eller må dåligt.

Kommunala verksamheter måste kunna prata med ungdomar mer om deras framtid, mående och psykiska hälsa säger en ungdom i Bollnäs kommun.

Unga vill känna mer delaktighet

Få unga, 24% tycker att de har goda möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Resultatet i enkäten är en viktig del i vårt arbete framåt för att skapa de bästa förutsättningarna för de unga som lever och växer upp i Bollnäs idag. En viktig del i det arbetet är att unga ska känna att de har möjlighet att påverka och känna delaktighet säger Anna-Maria Säll, Folkhälsostrateg på Bollnäs kommun.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.12