Beslut om lustgas stoppas

Användningen av lustgas som berusningsmedel har de senaste åren ökat betydligt bland barn och unga.

Missbruket av lustgas är ett allvarligt problem – gasen är potentiellt livsfarlig, eftersom den orsakar syrebrist i hjärnan. Den är också en potent växthusgas och utöver det är insamlingen och hanteringen av tomma lustgastuber kostsam. Därför beslutade kommunfullmäktige Bollnäs i maj att ändra de lokala ordningsföreskrifterna, så att en begränsning mot innehav av lustgas på allmän plats i kommunen införs.

Länsstyrelsen Gävleborg har granskat kommunfullmäktiges beslut och beslutat att upphäva det, bland annat med motiveringen att det är oklart hur innehav av lustgas kan komma att störa den allmänna ordningen. Enligt länsstyrelsens bedömning är det snarare själva bruket av lustgasen, som kan orsaka ordningsstörningar.

Kommunstyrelsen ordförande Abdullahi Cadaani (S) säger att länsstyrelsens beslut inte ska överklagas av kommunen, däremot ska länsstyrelsens bedömningar och avgörande nu noga ses över.

Problemet med lustgas kvarstår och vår inriktning är att återkomma med ett nytt förslag till beslut om lustgasen, som kommunfullmäktige får ta ställning till under hösten.

Normalt används lustgas främst inom vård och tandvård för smärtlindring, samt inom livsmedelstillverkning/livsmedelshantering för bland annat konservering.

Länsstyrelsens beslut att upphäva 13 § i de allmänna lokala Pdf, 280.5 kB, öppnas i nytt fönster.
ordningsföreskrifterna för Bollnäs kommun som beslutats av Pdf, 280.5 kB, öppnas i nytt fönster.
kommunfullmäktige den 29 maj 2023. Pdf, 280.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.12