Unga samhällsutvecklare hjälper Bollnäs kommun att utvecklas

Bollnäs kommun har under tre veckor fått möjligheten att ha ett 20-tal ungdomar i åldrarna 16–17 år som jobbat som unga samhällsutvecklare.

Deras uppdrag har varit att öka kunskapen hos Bollnäs kommuns förtroendevalda och medarbetare om ungdomarnas tankar kring fyra viktiga utmaningar som vi står inför som kommun.

Samhällsutvecklare som feriearbete

Företaget Rookie Startup, har sammarbetat med kommunen och varit en del av kommunens feriearbete i sommar. Ungdomarna har med hjälp av en handledare fått arbeta i team med att ta fram åtgärdsförslag på olika utmaningar som kommunen står inför.

De utmaningarna som ungdomarna har fokuserat på är:

  • Hur kan Bollnäs kommun på bästa sätt stärka ungdomarnas delaktighet?
  • Hur kan vi göra Bollnäs kommun till en tryggare plats för unga?
  • Vad kan vi göra för att nå ett drogfritt samhälle?
  • Vad kan vi göra för att fler unga ska välja att ta sig till skolan på ett hållbart och hälsosamt sätt?

Ungdomarna delades in grupper, där varje grupp har fokuserat på en av utmaningarna. Under tre veckor har de arbetet med att ta fram förslag på åtgärder. Förslagen presenterades för en panel bestående av tjänstepersoner och förtroendevalda från Bollnäs kommun.

Idéer och förslag

Grupp Ung och delaktig - tillsammans skapar vi framtidens samhälle.

Denna grupp fokuserade på att öka ungdomars delaktighet genom att stärka deras relation till kommunen. För att uppnå detta föreslog de att införa förslagslådor och arrangera lunchmöten med politiker, vilket skulle ge ungdomarna en plattform för att uttrycka sina åsikter och påverka beslutsfattandet.

Grupp Youzone - en trygg miljö för dig

Utmaningen för denna grupp var att göra Bollnäs kommun till en tryggare plats för unga. De föreslog att fler aktiviteter skulle anordnas för ungdomar under kvällstid för att skapa en trygg och stimulerande miljö där de kan engagera sig och umgås.

Grupp Dmd - dag mot droger

Denna grupp fokuserade på att öka medvetenheten om drogrelaterade problem genom att erbjuda temadagar med talare som ungdomar finner intressanta och inspirerande. Genom att erbjuda relevant information och utbildning vill de minska droganvändningen bland ungdomar och arbeta mot ett drogfritt samhälle.

Grupp Move2school

Denna grupp ville uppmuntra unga att vara mer aktiva genom att använda mer cykel till skolan, de vill därför anordna en cykeltävling för att uppmuntra till cykling.

När grupperna hade presenterat sina idéer, fick panelen överlägga och sedan ge feedback. Ungdomarnas perspektiv och förslag tas nu vidare inom Bollnäs kommuns verksamheter.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.10