Bollnäs kommun satsar på elbilar

År 2030 ska Bollnäs kommunkoncern enbart utföra och köpa in fossilfria inrikestransporter.

Det innebär att minst 70% av växthusgasen från transportsektorn ska minskas. Vilket är i linje med Agenda 2030 och de nationella och regionala miljömålen.


Att köra på förnybara drivmedel och att elektrifiera fordonssektorn är en viktig del i att uppnå målet, tillsammans med bland annat stadsplanering för ett transporteffektivare samhälle där kollektivtrafik, gång- och cykel prioriteras. Säger Camilla Persson, Processledare på Bollnäs kommun.

Eldrivna fordon i kommunen

I dagsläget finns det 16 elbilar i kommunen, 4 hybrider och 2 plugin hybrider. De flesta placerade hos olika hemtjänstgrupper, och resterande inom andra av kommunens verksamheter.

Bollnäs kommun har beställt fler hybrider samt rena elbilar som kommer vid årsskiftet. Nya laddstationer förväntas även att dyka upp runt om i Bollnäs under året samt under 2024 från olika aktörer.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 11.09