Lamporna lyser dygnet runt

Utegymmet vid Björktjäratjärn i Bollnäs.

Muddringen av Björktjäratjärnen är igång vilket gör att gatlamporna vid utegymmet och på vägen upp mot Bolleberget kommer att lysa dygnet runt en månad framöver.

När vi behöver tillfällig ström, som exempelvis nu under arbetet med muddringen i Björktjäratjärn, finns det flera fördelar med att använda ström från en redan befintlig installation. Det är mer driftsäkert och miljömässigt bättre än att använda el från en dieselgenerator som behöver underhållas och tankas med jämna mellanrum. Det är även mest kostnadseffektivt och bullrar inte till skillnad från en dieselgenerator.

Gatubelysningen lyser - det är helt i sin ordning

När vi använder strömmen som redan finns installerad tänds i det här fallet även gatubelysningen vid utegymmet och utmed vägen upp mot Bolleberget. Allt är alltså ändå i sin ordning.

Muddringen av Björktjäratjärn

På måndag startar vi för andra året i rad upp den skonsamma muddringen för att reparera och återställa miljön i Björktjäratjärns vatten. Läs mer om projektet i den tidigare nyheten: Ny teknik städar Björktjäratjärn

En bassäng full av växande vass.

Det här är bassängen med bottenslam från fjolårets muddring. Växtligheten visar hur mycket näring det är i slammet. När ett vattendrag innehåller för mycket näring blir miljön syrefattig. Muddringen ska vända Björktjäratjärnens vatten från syrefattig till att bli en hel och mer ren, med en näringsnivå som är anpassad för tjärnens ekosystem och miljö.

Muddringsutrustning på gräsmattan vid Björktjäratjärn.

Vi förbereder för muddring.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.46