Hjälp oss utveckla verksamheterna inom funktionsstöd och socialtjänsten

Nu pågår den nationella brukarundersökningen om funktionsstöd och socialtjänsten.

Hjälp oss utveckla våra verksamheter - svara på enkäten

Du som har möten med socialtjänsten under september och oktober, eller du som har stöd/insatser av funktionsstöd har nu möjlighet att lämna synpunkter om verksamheterna i en enkät.

Undersökningen genomförs i hela landet och du svarar anonymt, ingen kommer veta vad just du har svarat.

Dina svar är viktiga

Dina svar är viktiga för vårt arbete med utveckling och förbättring av verksamheterna.

Enkäten får du av verksamheten i samband med ditt möte/insats.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.44