Stort engagemang för Gumpels

Beslutet om förändringar på Gumpels har skapat stort ett engagemang och vi har förstått att en protestlista med namnunderskrifter kommer att lämnas in till oss.

– Befintlig personal har byggt upp verksamheten under många år och har gjort ett fantastiskt arbete! Om Gumpels skate and arts idrottsförening önskar ha samma personer på plats fortsättningsvis är det upp till föreningen att bestämma, säger kommunchef Helena Tillstrand.

Bakgrunden till beslutet är att vi som kommun inte önskar ha anställd personal i föreningar. Bollnäs kommun har haft löpande dialoger med personalen på Gumpels om det ohållbara i att vi har anställda medarbetare i en förening. Under samtalen har förslagen varit att Gumpels skate and arts idrottsförening i likhet med andra föreningar i framtiden själv tar ett utökat ansvar för bemanningen. Att tjänsten nu inte förlängs har kommunicerats med personalen under en längre tid.

– Det här är ett verksamhetsbeslut och som jag står bakom. Ledarskapet på platsen har karaktäriserats av bra vuxna och goda förebilder som bidragit med en unik trygghet och hemkänsla. Vi värnar om föreningens verksamhet och hoppas att deras arbete fortsätter i samma anda, säger Ida Modig Westergren (C) ordförande i kulturnämnden.

Inom kulturenheten rekryteras just nu en ungdomsledare. Under en övergångsperiod kommer ungdomsledaren att kunna stötta verksamheten på plats.

Bakgrund

Gumpels skate and arts idrottsförening har haft ett samarbetsavtal med kulturenheten för att bedriva verksamhet i lokalerna på Bangården. Skejthallen är inte en kommunal fritidsgård, utan drivs av föreningen med stöd av Bollnäs kommun genom en medarbetare som varit anställd på 50%. Tjänsten avslutas den sista september i år.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.40