Vägarbeten vid Ersk-Ersvägen

Nu startar vi vårt arbete med att asfaltera hela vägbanan utmed Ersk-Ersvägen samt åtgärda sättningar och vattenpölar i den närliggande gång- och cykelvägen ned mot Bollevägen.

För att göra det på ett så trafiksäkert och tidseffektivt sätt som möjligt leds trafiken om via Slånbärsvägen. Arbetet pågår i två veckor.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.39