Anmäl dig till Vintercyklisten 2023/2024!

cykelhjul i snö

Anta utmaningen och cykla till jobbet minst tre dagar i veckan mellan 20 november och 25 februari.

De som antas till utmaningen ska cykla till och från jobbet minst tre dagar i veckan. Deltagaren behöver registrera sina cykelresor med hjälp av en app. Alla deltagare i utmaningen får utrustning för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern.

Utrustningen består av:

  • Dubbdäck
  • Sadelskydd
  • Reflexväst

Alla som deltar i Vintercyklisten Gävleborg ska använda cykelhjälm. För att du ska kunna delta behöver du bo i Bollnäs kommun.

Syftet med Vintercyklisten är att få fler att välja cykeln som transportmedel även på vintern.

Anmälan

Anmäl dig senast 13 oktober.

Förbättrad hälsa och ökat välmående

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomfört utmaningen Vintercyklisten.

Under 2021/2022 bidrog vintercyklisterna i Gävleborg till minskade koldioxidutsläpp – nästan tio ton (!) dessutom. Genom att cykla till och från jobbet har de även varit mindre sjuka.

Av de 140 vintercyklisterna ansåg 94 procent att deltagandet var mycket positivt eller positivt för dem. Drygt 90 procent uppger att deras hälsa har påverkats mycket positivt eller positivt och av vintercyklisterna kommer 96 procent att fortsätta cykla till och från jobbet även nu efter vintercyklistens slut.

Se resultatet från de tidigare omgångarna av Vintercyklisten Gävleborg Länk till annan webbplats.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.35