Välkommen på Öppet hus hos anhörigstöd

Den 4 oktober klockan 13.00-19.30 är du välkommen att besöka anhörigstöds lokaler, möta personalen och få mer information om vår verksamhet.

Vid två tillfällen under dagen finns det möjlighet att lyssna till en kortare information för anhöriga om demenssjukdomar/kognitivsvikt och få olika tips om bemötande och kommunikation av demenssjuksköterska Lisa Karlsson och anhörigkonsulent Tanja Masalin.

Hålltider under dagen:
Välkommen från 13.00
Information om demenssjukdom 13.00-14.30
Information om välfärdsteknik 14.30
Information om demenssjukdom 18.00-19.30

Anhörigstöds lokaler hittar du på Våggata 11 i Bollnäs.

Mer information om Anhörigstöds verksamhet

Varmt välkommen!

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023 kl. 10.34