Kommunen redovisar underskott i delårsrapport

Idag har kommunstyrelsen beslutat att fastslå Bollnäs kommuns ekonomiska delårsrapport för första halvan av 2023. Delårsrapporten visar att kommunen förväntas gå med ett underskott om -76 miljoner kronor.

Bollnäs kommun befinner sig i ett läge där ett flertal omvärldsfaktorer påverkar ekonomin på ett sätt som tillsammans ger stora negativa konsekvenser.

Bakgrunden till underskottet är allt från krig i Europa, höga räntenivåer, höjd avsättning till tjänstepensioner, hög inflation, till en hög investeringsvolym och en för hög kostnadsnivå i förhållande till de skattemedel vi har till förfogande, säger kommunchef Helena Tillstrand.

Verksamheterna har utifrån den ekonomiska situationen fått ett uppdrag från kommunstyrelsen att rapportera sitt arbete för att minska underskottet. Förslagen presenterades under kommunstyrelsens sammanträde idag, den 12 oktober.

Några av pågående och förslagna åtgärder är:

  • minska och/eller flytta fram investeringar
  • se över system, licenser, prenumerationer och abonnemang
  • söka stadsbidrag och andra bidrag
  • vara restriktiv vid inköp av varor och tjänster
  • skicka digitala fakturor
  • försiktighet vid vikarietillsättning
  • översyn av övergripande kostnader

Det är en tuff ekonomisk tid för landets kommuner. Vi arbetar för att minska nuvarande kostnadsnivå för att uppnå en ekonomi i balans säger Åsa Myrberg, ekonomichef på Bollnäs kommun.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023 kl. 13.56