Vill du driva Långnäs camping?

Långnäs camping i Bollnäs är en stadsnära och naturskönt belägen camping mellan sjöarna Vågen och Varpen.

Det är en välplanerad och plan camping med 60 platser för husbil, husvagn och tält samt en servicebyggnad som består av allrum, tvättstuga, kök, duschar, dam-, herr- och tillgänglighetsanpassade toaletter. I anslutning till servicebyggnaden finns möjlighet till latrin- och gråvattentömning.

En trägrind med campingen bakom.

Från Långnäs camping har du nära till landets kanske vackrast belägna folkpark, Folkets Park, med restaurang och flera arrangemang sommartid. Ett stenkast bort når du bad, fiske och gästhamn som omger området. Affärsgatorna i Bollnäs når du på några få minuter. I området finns även en stor lekpark, ett utegym, ett upplyst motionsspår samt boulebanor.

Det ligger i Bollnäs kommuns största intresse att aktörerna på Långnäs har ett nära samarbete och att samverkan fungerar. Vi är alla ansvariga ambassadörer för vår kommun och för att ge våra besökare och invånare absolut bästa upplevelse. Det är därför av högsta vikt att du som hyresgäst kan och vill samarbeta och samverka med övriga aktörer på Långnäs samt har erfarenhet av att jobba med service och människor.

Villkor för hyresförhållandet

Campingen med servicebyggnad och markområde hyrs ut i befintligt skick. Några beslut från kommunen för ny-, till- eller ombyggnad finns inte i dagsläget. Eventuella anpassningar inom befintligt campingområde/byggnad som hyresgäst önskar bekostas av hyresgästen. Bollnäs kommun svarar för långsiktigt underhåll av byggnader och markområde, samt försäkring av byggnad. Övriga kostnader för skötsel, drift och underhåll står hyresgästen för. Hyrestiden löper mellan 2024-04-15 – 2027-09-30. Därefter förlängs avtalet med 3 år i taget om parterna är överens om det.

Nedan finns det hyresavtal som kommer att användas. Antagen detaljplan medger att stugor kan ställas upp i del av campingområdet om så önskas. För närmare uppgift angående detta kontakta undertecknad.

Hyresavtal med bilagor Pdf, 513.5 kB, öppnas i nytt fönster. .pdf (514 KB)

Villkor för anbud

Anbud ska innehålla:

  • Anbudsgivare med organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • Hyra i fast form i kronor per kalenderår och avse hyra enligt de villkor som redovisas i bifogat hyresavtal. Hyran är fri från mervärdesskatt. Lägsta nivå för hyra är 125 000kr.
  • Information om eventuell tidigare erfarenhet inom drift av camping eller annan serviceverksamhet styrkt med angivande av referensperson som kan vidimera uppgifterna.
  • Eventuella planer för utveckling av verksamheten.

Anbud ska ha inkommit till undertecknad senast 2023-11-17.

Prövning av anbud

Beslut om vem som tilldelas hyreskontraktet tas av Teknik- och fritidsnämnden. Vid utvärdering och beslut av nämnden kommer hänsyn tas till fler parametrar än angiven hyresnivå. Detta i form av angivna erfarenheter, planer för utveckling av verksamheten med mera. Kommunen förbehåller sig rätten att anta anbud på hyresnivå lägre än det högsta anbudet.

Lämna anbud

Anbud ska lämnas senast 2023-11-17 till:
Bollnäs Kommun
Teknik- service-, och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med ”Hyra Långnäs camping”.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Kontakt och visning

För visning av hyresobjektet, kontakta fastighetsförvaltare Petter Bäckebjörk. Telefon: 0278-256 28, e-post: petter.backebjork@bollnas.se

Vy över Långnäs camping med Bollnäs stad i bakgrunden.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2023 kl. 08.54