Fler parkeringsplatser på Sävstaås

Vi har tagit ytterligare ett steg i den nya infrastrukturen på Sävstaås och öppnar upp för flera parkeringsplatser.

I maj 2022 avlutades etapp ett av arbetet med parkeringen och i maj i år öppnades den nya konstgräsplanen upp.

Under sommaren och hösten har vi arbetat med att riva bort de sista resterna efter bandyverksamheten på området. Istället kan vi öppna upp för ett 80-tal nya parkeringsplatser i direkt anslutning till fotbollsplanen och ishallen.

In- och utfart till parkeringen är i mitten på parkeringen. Se bild nedan. I utkanten av den nya parkeringe finns ytor som är avsedda för gång- och cykeltrafik vilket kommer att tydliggöras med kantstenar i nästa etapp.

Kartbild över den nya parkeringen på Sävstaås.

Arbete kvarstår

Parkeringen är i nuläget provisoriskt byggd med grusslitlager. Belysningen är begränsad och kommer att kompletteras senare i höst. Planeringen är att hela parkeringen kommer att byggas klart under nästa sommar med bland annat kantstenar, asfaltering och linjemålning samt ombyggnad av infart till området och ytterligare parkeringsplatser med mera.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 oktober 2023 kl. 13.46