Ekonomiska anpassningar för säkrad välfärd

Bollnäs och många andra kommuner står inför den svåraste ekonomiska utmaningen sedan 1990-talet. För att säkra kommuninvånarnas tillgång till fortsatt god välfärd krävs därför välavvägda anpassningar och åtgärder.

Den senaste delårsprognosen visar att Bollnäs kommun går mot ett underskott på cirka 76 miljoner kronor. Flera omvärldsfaktorer som krig i Europa, höga räntenivåer och hög inflation påverkar och ger tillsammans negativa konsekvenser. För Bollnäs förvärras den ekonomiska situationen också av kraftigt ökade kostnader för tjänstepensioner samt en hög investeringsvolym.

Kommunfullmäktige gav tidigare i år kommunchefen uppdrag att ta fram förslag på hur kostnaderna ska kunna sänkas. Det underlaget tas nu fram och dialog sker med chefer samt verksamheter.

– Kommunens kärnverksamheter ska prioriteras och stödjas för att garantera våra kommuninvånares fortsatta goda välfärd. Samtidigt måste alla möjligheter till kostnadsminskningar lyftas fram. Därför förväntar jag mig ett brett underlag som vi politiker sedan ska ta ställning till, säger Abdullahi Cadaani (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den 18 december fattar kommunfullmäktige beslut om vilka åtgärder som krävs, det sker i driftbudgeten för de kommande åren 2024 - 2027.

– Vidtas inte åtgärder nu så riskerar den ekonomiska situationen att förvärras, med risk för allvarlig påverkan på kommunens kärnverksamheter. Vi behöver alla ta ansvar och arbeta långsiktigt för att möta Bollnäs utmaningar, säger Jonatan Hölzgen (SD), oppositionsråd.

Några förslag har ännu inte lämnats som underlag till den politiska processen. Enligt kommunchef Helena Tillstrand kommer åtgärdsförslagen att levereras senare i november:

– Vi ser att det krävs åtgärder på flera olika nivåer. Förslagen kommer att beröra strukturförändringar, men också ambitionsanpassningar i våra verksamheter samt pausade/stoppade investeringar och satsningar.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 november 2023 kl. 16.10