Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs

Som många säkert redan vet behöver vi dra ner på kostnader eftersom vi har ett stort ekonomiskt underskott. I det arbetet vänder vi på alla stenar.

En av åtgärderna för att minska på utgifterna är att endast snöröja en gång- och cykelväg av tre ut till Långnäs udde. Vi snöröjer förlängningen av Östra Stationsgatan ut till Långnäs. Vi snöröjer alltså inte den lilla bit av gång- och cykelvägen utmed Vågens strand som finns några meter parallellt med den. Det gör att du fortfarande kan ta dig fram på en plogad väg runt Vågen och eller ut på Långnäs.

Vi snöröjer, av samma anledning, inte heller gång- och cykelvägen utmed Långnäsvägen från lekparken och ut på Långnäs udde.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 december 2023 kl. 11.12