Vi söker en hyresgäst till Terrassen på Folkets Park

Längst ute på Långnäs udde finns Bollnäs Folkets park med anor från 1920-talet. Här finns bland annat Terrassen belägen alldeles intill strandkanten. Vi söker nu en hyresgäst som kan bedriva verksamhet på Terrassen.

Det ligger i kommunens största intresse att aktörerna på Långnäs har ett nära samarbete och att samverkan fungerar. Vi är alla ansvariga ambassadörer för vår kommun och för att ge våra besökare och invånare absolut bästa upplevelse. Det är därför av högsta vikt att du som hyresgäst kan och vill samarbeta och samverka med övriga aktörer på Långnäs samt har erfarenhet av att jobba med service och människor.

Välkommen med din förfrågan till att hyra Terrassen på Folkets Park!

Villkor för hyresförhållandet

Byggnad och markområde samt av kommunen anskaffad in¬redning uthyres i befint¬ligt skick. Några beslut från kommunen för ny-, till- eller ombyggnad finns inte i dagsläget. Eventuella invändiga anpassningar av byggnader som hyresgäst önskar bekostas av hyresgästen. Hyrestiden löper från och med 2024-05-01 till och med 2026-09-30. Intressenter är välkomna att själva ange en hyresnivå som avser hyra enligt de villkor som ställs i hyresavtalet.

För Terrassens kök finns ett antal begränsningar avseende kökets övergripande standard samt utbud av köksmaskiner och köksinredning. Dessa faktorer påverkar vilken typ av matlagning som går att utföra, därav kan alternativa lösningar såsom exempelvis matlagning på annan plats vara ett tänkbart tillvägagångssätt.

Inom hyresområdet finns i dagsläget inventarier som ägs av föregående hyresgäst. Inventarier såsom köksinredning, restaurangmöbler samt trall byggd på mark. Denna utrustning ingår inte hyran. Inventarier som tillhandahålls av hyresvärden framgår i hyresavtalet bilaga 5.

Hyresgästen ska ha ett gott samarbete med Bollnäs Kommuns verksamheter, vilket bland annat inkluderar samplanering med Kulturenheten inför arrangemang på Folkparken Långnäs. Hyresgästens verksamhet ska ha öppettider som tillgodoser Folkparken Långnäs övriga verksamheters efterfrågan på restaurang och café. Det innebär att hyresgästen tillhandahåller servering vid arrangemang på Folkets Park Långnäs, men också att den hålls öppen som en naturlig mötesplats i Folkets Park Långnäs.

Hyresavtal med tillhörande bilagor Pdf, 474.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Villkor för ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • Hyra i fast form i kronor per kalenderår och avse hyra enligt de villkor som redovisas i bifogat hyresavtal. Hyran är fri från mervärdesskatt. Lägsta nivå för hyra är 50 000kr.
  • Information om eventuell tidigare erfarenhet som kan vara relevant.
  • Beskrivning av planerad verksamhet.

Prövning av ansökan

Beslut om vem som tilldelas hyreskontraktet tas av teknik- och fritidsnämnden. Vid utvärdering och beslut kommer hänsyn tas till fler parametrar än angiven hyresnivå. Detta i form av angivna erfarenheter, planerad verksamhet med mera. Bollnäs kommun förbehåller sig rätten att anta ansökan på hyresnivå lägre än det högst inkomna.

Ansökan ska lämnas senast 2024-01-19 till:

Bollnäs Kommun
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med ”Hyra Terrassen Folkets Park”.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Visning och frågor

För frågor och visning och av hyresobjektet kontakta:

Petter Bäckebjörk, fastighetsförvaltare
Telefon: 0278-256 28
e-post: petter.backebjork@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023 kl. 12.38