Kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S) - Året som gått och tiden som kommer

Nu börjar mitt första år som kommunstyrelsens ordförande gå mot sitt slut och jag kan konstatera att det har varit en händelserik och utmanande tid.

Till stor del har året givetvis präglats av svåra avvägningar och beslut med anledning vår pressande ekonomiska situation. Det förändrade och osäkra läget i världen, krig som påverkar oss direkt och indirekt, inflationen och andra faktorer i omvärlden har inverkan på oss på flera olika plan. Samtidigt har det varit ett lärorikt år för mig, där jag många gånger har blivit påmind om de värdefulla möjligheter vi har i Sverige att kunna uttrycka oss fritt, att kunna rösta och aktivt delta i politiken utifrån våra olika ideologiska övertygelser.

En annan personlig reflektion är också att vi har ett gott debattklimat i våra politiska arenor mellan alla våra olika partier och det ska vi fortsätta att vårda! De utmaningar vi har nu och de som står inför kräver att vi måste fortsätta ta ett gemensamt ansvar. Alla vi som bor, lever och verkar här i kommunen förväntar sig att besluten som fattas är kloka och välunderbyggda, även om det innebär att en del frågor fortsätter att kunna vara tuffa.

Tre män ler mot kameran 

Denna mandatperiod består den politiska majoriteten av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Här representeras den av: kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tommy Winqvist (M), kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S) och Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nicklas Fredriksson (C)

Jag vill också nämna något om våra stora behov att hitta människor med rätt kompetens som vill arbeta hos oss för att vi ska kunna erbjuda fortsatt god välfärd. Den utmaningen är redan nu stor och den ökar väsentligt kommande år. Vi behöver därför fundera på många olika åtgärder, som anpassas utifrån våra lokala förutsättningar. Det kan till exempel handla om nya arbetssätt genom digital teknik, stärkt arbetsmiljö och skapa förutsättningar för fler att arbeta heltid.

Med en snabbt förändrad omvärld och samhällets svårare ekonomiska förutsättningar behöver även organisationen Bollnäs kommun utvecklas för att möta förändringarna. Det innebär bland annat vi behöver utveckla våra arbetsformer för styrning och ledning i vår organisation, få bättre samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter, samt utveckla våra former för samarbete med civilsamhällets och näringslivets olika aktörer.

Jag är därför glad över att vi har tagit beslut om en ny organisationsmodell för Bollnäs kommun som syftar till balans mellan kvalitet, miljö och ekonomi. Jag är också stolt över våra kompetenta tjänstepersoner som hjälper oss med välunderbyggda underlag så att vi att kan fatta de viktiga besluten för medborgarnas bästa.

Året har också såklart medfört en rad andra inslag i mitt uppdrag: jag har haft många intressanta och givande samtal med invånare i kommunen, med näringslivsrepresentanter, med företrädare för andra kommuner, med statliga representanter och flera andra.

Personer i grupp ler mot kameran 

Vi var en delegation politiker och tjänstepersoner som besökte Botswana under året i ett partnerskap (som finansieras av Sida). Utbytet syftar bland annat till att utveckla nya former av samarbeten inom kommunerna tillsammans med de lokala civilsamhällena och olika regionala kulturinstitutioner.

Personer står på rad och en skakar hand med kungen

Med anledning av firandet av H.M. Konungens 50 år på tronen, fick jag möjlighet att träffa Kungen och Drottningen på slottet i Gävle,Foto: Clément Morin, HM Konungens hovstall.

Fyra personer ler mot kameran

Landshövding Per Bill besökte oss i början av året. Från vänster: kommunstyrelsens ordförande Abdullahi Cadaani (S), landshövding Per Bill, kommunfullmäktiges ordförande Marie Centerwall (S) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tommy Winqvist (M).

Jag vill också lyfta att det trots tuffa ekonomiska tider, är glädjande att näringslivet haft möjlighet och visat vilja av att satsa i kommunen. Ett exempel på det är de verksamheter som etablerats under året kring Häggesta på Bollnäs södra handelsområde, men det finns flera andra exempel också såklart.

Vy över skog och berg

Under året öppnade vi upp för en dialog kring att Kriminalvården gör en ny etablering av verksamhet i Bollnäs kommun. Vi har en lång tradition av att bedriva verksamheter inom hälsa, vård- och omsorg i vår kommun, både i privat och i offentlig regi. Vi har också mycket goda erfarenheter av Kriminalvårdens verksamhet i Gruvberget.

Med det sagt känns det bra att vi, trots utmaningar, nu kan gå in i 2024 och kommande år med i grunden goda förutsättningar för att vår kommun fortsätter utvecklas till det bättre.

Med hopp om en riktigt God jul och ett Gott nytt år!
Abdullahi Cadaani (S), kommunstyrelsens ordförande

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023 kl. 11.12