Översyn av våra avtal med föreningar på Bolleberget

Nu startar processen med att se över befintliga avtal som vi har med ett flertal föreningar.

Syftet med att ta fram nya avtal är att avtalen ska harmonisera mer med varandra och bygger på samverkan mellan kommunen och föreningarna men också föreningarna emellan. En tydlighet och likhet stärker också samverkan mellan föreningar och klubbar i Bollnäs kommun.

Vi har nu sagt upp avtalet med Rehns BK där vi efter årsskiftet kommer att i dialog med föreningen ta fram ett nytt avtal som ger bättre förutsättningar för båda parters verksamhet. Att vi säger upp avtalet nu är väl förankrat genom samverkan och dialog mellan kommunen och ansvariga för Rehns BK.

Sedan tidigare har Bollnäs Alpina klubb sagt upp sitt avtal. Vi kommer även där sätta oss runt bordet tillsammans för att komma fram till en långsiktig och bra lösning för alla parter. Inom samverkan med föreningarna på Bolleberget så har vi också Bågskytteföreningen som vi också kommer föra dialog med kring avtal och samverkan.

De föreningar vars avtal nu är uppsagda kommer bli kallade till information/uppstartsmöte i januari.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023 kl. 15.58