Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med måndag (22 november) att alla över 6 år återigen testar sig vid symptom på covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Personer som haft konstaterad covid-19 under det senaste halvåret är undantagna.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att personer även utan symtom testas när någon i hushållet insjuknar i covid-19. Orsaken till rekommendationen är dels en ökande smittspridning i många länder i Europa, dels att Folkhälsomyndighetens scenarier har pekat mot en trolig ökning även i Sverige de kommande veckorna. Några regioner, som Västmanland och Örebro, har en ökad smittspridning redan nu.

Liksom tidigare gäller det att stanna hemma vid minsta symptom.

Fortsätt att vaccinera dig
Vaccin skyddar mot sjukdom, svår sjukdom och mot död i covid-19. Vaccin hjälper också till att bromsa smittspridningen, men inte helt och fullt. Den som är vaccinerad kan också smittas, och föra smittan vidare, även om risken är betydligt lägre jämfört med en person som inte är vaccinerad.

Läs mer på Folkhalsomyndigheten.se