I höst drar Barn- och utbildningsförvaltningen igång två extra utbildningsinsatser med olika inriktning men med samma mål, att göra skolan bättre för barn och unga. Den ena fortbildningen handlar om barn med normbrytande beteende och den andra om bedömning.

Barn med normbrytande beteende- vad kan vi lära av forskning?
Föreläsningen ”Barn med normbrytande beteende- vad kan vi lära av forskning?” hålls av Henrik Andershed professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Syftet med föreläsningen är att ge en grundläggande kunskap om hur vi kan förstå vad som kan ligga bakom normbrytande beteende och vad som kan motverka att barnet eller ungdomen utvecklar allvarliga problem i framtiden. 

Föreläsningen kommer ske på Kulturhuset under två olika tillfällen, den 16 och 17 augusti. Målgruppen är all personal inom den kommunala grundskolan.  

Bedömning –både formativ och rättssäker
Utbildningsinsatsen ”Bedömning –både formativ och rättssäker” för lärare och rektorer syftar till att förbättra skolan och få fler elever att lyckas och utmanas i skolan. 

I början av juni hade man en uppstart med förvaltning, rektorer och specialpedagoger med samtal om skolförbättring, formativt förhållningssätt, ledarskap, analys och klok bedömningskultur. 

Den 18 augusti hålls nu en inledande föreläsning på Kulturhuset för alla lärare i inom den kommunala grundskolan. Föreläsningen innehåller fördjupning i; formativt förhållningssätt, kursplaner och kunskapskrav, planering och samstämmighet och bedömning och betygssättning.