Digitala skylten vid Gärdet

Bollnäs kommun äger och driver en digital dubbelsidig skylt vid Gärdet utmed riksväg 83 samt riksväg 50. Bilderna som visas på skylten riktar sig till förbipasserande, besökare och invånare.

Om det finns utrymme kan ditt evenemang eventuellt komma att synas på digitala skylten. En förutsättning är att du publicerar information om evenemanget i evenemangskalendern Öppnas i nytt fönster.. Evenemanget måste läggas in i evenemangskalendern senast två veckor innan det går av stapeln.

Tips om innehåll till skylten tas inte emot via e-post eller telefon. Läs även nedan om vilket innehåll som visas, och inte, på skylten.

Om ditt evenemang väljs ut kan du komma att bli kontaktad för kompletterande uppgifter, exempelvis för godkännande enligt GDPR om det finns personer i bild som går att identifiera.

Vem beslutar om vilka evenemang som visas på skylten?

Bollnäs kommun hämtar evenemang från evenemangskalendern och förbehåller sig rätten att prioritera vilka evenemang som visas på skylten samt att neka evenemang publicitet i enlighet med de beslutade bestämmelserna för skylten.

Bollnäs kommun ansvarar för layout, innehåll, prioritering, frekvens, exponeringstid för aktuellt material samt att innehållet följer Trafikverkets yttrande för skylten.

Bollnäs kommun har inte möjlighet att återkoppla till dig om ditt evenemang kommer visas eller inte, samt eventuell exponeringstid.

Varumärkesstärkande bilder och budskap

Inbjudande och typiska bilder tagna i Bollnäs kommun ska tillsammans med varumärkesstärkande budskap marknadsföra Bollnäs kommun som plats. Bilder och budskap om Bollnäs kommuns (inklusive kommunala bolags) satsningar och kommunikationskampanjer bygger varumärket Bollnäs kommun som myndighet samt dess bolag.

Kommande och pågående evenemang

Många aktiviteter, stora som små, kan synliggöras. Vi vill gynna föreningslivet och visar de många aktiviteter som sker i Bollnäs kommun. För att evenemanget ska ha relevans för att synas på skylten ska det ha ett allmänintresse och den breda allmänheten ska vara inbjuden att delta.

Föreningars evenemang får vara förenade med inträde/ha en kostnad för allmänhetens deltagande.

Företags evenemang kan exponeras på den digitala skylten om det har stort turistiskt värde och därmed mycket varumärkesstärkande för Bollnäs (kommun) som plats.

Många arrangörer vill synas på den digitala skylten. Därför behöver evenemanget av planeringsskäl finnas publicerat i evenemangskalendern minst två veckor innan arrangemanget går av stapeln.

Innehållet till evenemangen som marknadsförs på skylten hämtas endast från evenemangskalendern på bollnas.se Öppnas i nytt fönster..

Samhällsinformation

Vi publicerar samhällsinformation där vi som kommun eller våra bolag är avsändare men kan även sprida viktig samhällsinformation från andra myndigheter.

Krisinformation

Den digitala genomfartsskylten är en prioriterad kanal för kriskommunikation vid en samhällskris eller samhällsstörning. Krisinformation kan på kort varsel prioriteras före annat innehåll.

Gratulationer och högtidshälsningar

Högtidshälsningar görs bland annat i samband med påsk, midsommar, jul och nyår. Även andra händelser som exempelvis studenten uppmärksammas. Gratulationer via den digitala genomfartsskylten sker endast på uppdrag av kommunledningen och kommunchef.

  • Det går inte att köpa exponeringsplats på den digitala skylten. (Vid önskemål om reklam och marknadsföring på skyltar utmed vägar hänvisar vi till de analoga infartsskyltar som drivs av Bollnäsdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..)
  • Allmän marknadsföring av företag, produkter och tjänster nekas alltid.
  • Verksamheter/föreningar/myndigheter marknadsförs inte i allmänhet.
  • Budskap om/från politiska partier och intresseorganisationer nekas.

Valet av innehåll på skylten görs av kommunikationsenheten genom en strategisk planering och prioritering utifrån bestämmelserna på den här sidan samt ytterligare faktorer som: storlek på allmänintresse och målgrupp, rättvisa, ämnesområden, turistiskt värde och varumärkesbyggande budskap. Allt vägs ihop till en sammanslagen bedömning.

För att det som visas på skylten ska få en välavvägd exponering samt följa Trafikverkets villkor visas fyra bilder växelvis i 20 sekunder per bild. I undantagsfall kan fem bilder visas.

Vid marknadsföring av evenemang/händelser exponeras respektive bild/budskap maximalt en till fyra dagar, beroende på efterfrågan och kommunikationsenhetens bedömning kring prioritering av innehåll. Oftast i anslutning till själva evenemanget/händelsen men i förekommande fall även i samband med eventuellt biljettsläpp/lansering. Övrigt innehåll kan exponeras återkommande med en tids mellanrum.

Syftet med de digitala skyltarna är att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs, såväl som kommun och som plats. De digitala skyltarna är en viktig kommunikationskanal och ett redskap i det långsiktiga arbetet med att skapa och förmedla en positiv bild av kommunen och orten. Innehållet ska bidra till att skapa positiva synergieffekter i Bollnäs kommuns övergripande kommunikationsarbete.

Vi tar inte emot tips om innehåll till skylten via e-post eller telefon.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024 kl. 13.22

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: