Internationellt arbete

Vikten av att hålla en god relation med omvärlden är stor. Detta gäller både nationellt och internationellt. Goda relationer skapar dynamik och banar väg för idé- och kompetensutbyte och utveckling.

Bollnäs kommuns internationella arbete syftar till att skapa möjligheter och ett mervärde för dig som invånare, utveckla vår egen verksamhet samt bidra till att uppnå Bollnäs kommuns vision och mål.

Internationella kontakter och aktiviteter bidrar till en ökad förståelse mellan människor och kulturer samt ger barn och ungdomar möjligheten till att engagera sig i EU- och globala frågor.

Internationellt arbete främjar lokal demokrati både i Bollnäs och på andra platser i världen.

EU har stor betydelse

Det är betydelsefullt att ha kunskap om vad som händer i vår omvärld. Den Europeiska Unionen (EU) påverkar en stor del av Bollnäs kommuns verksamhet, indirekt eller direkt via lagar och regler.

Genom EU har kommunen möjlighet att ta del av finansieringsmöjligheter för att utveckla kommunen och byta erfarenheter med andra.

Bollnäs har ett aktivt utbyte med fyra av sin sex vänorter. Utbytena sker inom olika verksamheter och på olika sätt, beroende på respektive vänorts förutsättningar. Läs mer om våra utbyten och vänorter via länken nedan.

Utbyte med vänorter

Ett kommunalt partnerskap är vanligtvis ett samarbete mellan en svensk kommun och en internationell partnerkommun i syfte att stärka lokal demokratiutveckling.

Internationellt arbete är även ett sätt för Bollnäs kommun att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Bollnäs kommun har ett aktivt partnerskap med Lobatse i Botswana.

Välkommen att läsa mer på sidan Kommunala partnerskap.

Läs mer om det nätverk för mänskliga rättigheter som vi deltar i (icld.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreningar eller organisationer har möjlighet att söka bidrag hos oss för att genomföra kontaktskapande utbyten. Vi prioriterar ungdomsutbyte inom områdena kultur och fritid.

Kontakta oss om du har frågor om våra vänorter eller ansökan om bidrag för internationellt utbyte. Se kontaktuppgifterna nedan.

Ansök om internationellt bidrag via vår e-tjänst Internationellt bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024 kl. 14.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: