Fritidsgård, ungdomsgård

Det finns tre kommunala fritidsgårdar i Bollnäs kommun. Utöver dessa finns även Gumpels Skatehall som drivs i samarbete mellan Bollnäs kommun och Gumpelska föreningen.

En trygg miljö för ungdomar

Fritidsgårdarna är en trygg miljö att vara i där du som ungdom kan träffa kompisar och hitta på roliga saker tillsammans med andra. Varje kväll hos oss är olika, och blir vad vi själva gör den till.

Fritidsgården kan vara ett extra vardagsrum där ni kan sitta och prata med varandra, lyssna på musik, spela spel utan att känna krav på att delta i någon styrd verksamhet. Det pågår regelbundna aktiviteter som man kan delta i om man själv vill.

Helgaktiviteter

Fritidsgårdarna har någon form av verksamhet varje helg. Antingen i form av öppethållande på fritidsgård på fredagskvällar eller exempelvis utflykter och skidåkning.

Fritidsgårdarnas grundstenar

På fritidsgårdarna finns utbildad personal som stöttar och lyssnar på dig. I den frivilliga miljön uppmuntrar vi till diskussioner om hur vi är mot varandra, hur vi löser konflikter och pratar om sunda levnadsvanor med mera.

Vi jobbar efter grundstenarna att visa respekt för varandra, har ett vårdat språk och att det ska vara alkohol- och drogfritt. 

Fritidsgårdsverksamhetens grund är den öppna verksamheten, som är öppen och tillgänglig för i huvudsak ungdomar från och med hösten när man börjar 7:an upp till den dag man fyller 18 år. Oavsett var du bor är du välkommen att träffa andra unga som du kanske normalt inte träffar på din skola.

Alla fritidsgårdar ligger i nära anslutning till buss och tåg. All verksamhet i fritidsgårdarnas regi är alkohol- och drogfri. Det innefattar även tobak och energidrycker. Vid varje tillfälle det är öppet jobbar minst två utbildade fritidsledare.

FritidsgårdenSolbacken

Öppettider

Tisdagar: 17.30-21-00
Torsdagar: 17.30-21-00
Fredagarna 10 februari, 17 mars, 21 april, 12 maj: 18.00-23.00

Adress: Bondegatan 87, Arbrå

Kontakt:
Tommy Algotsson
070-361 34 44
tommy.algotsson@bollnas.se

Öppettider:

Måndagar: 16.00 – 21.00
Onsdagar: 14.00 – 20.00
Fredagarna 20 januari, 17 februari, 24 mars, 28 april, 2 juni: 18:00 – 23:00

  • Kulturhusets Fritidsgård flyttar till mötesplatsen på Karlslund april-september)

Adress: Collinigatan 12, Bollnäs

Kontakt:
Peter Håkansson 070-210 31 61
peter.hakansson@bollnas.se

kilaforsfritidsgård

Öppettider:

Måndagar: 17.30 – 20.30
Jämna onsdagar: 14.30-18.00, gruppverksamhet 18.00-20.30
Ojämna onsdagar: 14.30-20.30
Fredagarna 27 januari, 24 februari, 31 mars, 5 maj, 9 juni: 18:00 – 23:00

Adress: Polgatan 30, Kilafors

Kontakt:
Joel Sundström
073-2706694
joel.sundstrom@bollnas.se

Joel Sundström

Tf Fritidsgårdschef
073-2706694
joel.sundstrom@bollnas.se

Tommy Algotsson  

Ansvarig för fritidsgården Solbacken
070-361 34 44
tommy.algotsson@bollnas.se

Peter Håkansson

Ansvarig för Kulturhusets Fritidsgård
070-210 31 61
peter.hakansson@bollnas.se

Karin Robertsson

070-242 62 43
karin.robertsson@bollnas.se

Shamdin Hajo

070-285 76 64
shamdin.hajo@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2023 kl. 15.45

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot