Fritidsgård, ungdomsgård

Det finns tre kommunala fritidsgårdar i Bollnäs kommun.

En trygg miljö för ungdomar

Fritidsgårdarna är en trygg miljö att vara i där du som ungdom kan träffa kompisar och hitta på roliga saker tillsammans med andra. Varje kväll hos oss är olika, och blir vad vi själva gör den till.

Fritidsgården kan vara ett extra vardagsrum där ni kan sitta och prata med varandra, lyssna på musik, spela spel utan att känna krav på att delta i någon styrd verksamhet. Det pågår regelbundna aktiviteter som man kan delta i om man själv vill.

Helgaktiviteter

Fritidsgårdarna har någon form av verksamhet varje helg. Antingen i form av öppethållande på fritidsgård på fredagskvällar eller exempelvis utflykter och skidåkning.

Fritidsgårdarnas grundstenar

På fritidsgårdarna finns utbildad personal som stöttar och lyssnar på dig. I den frivilliga miljön uppmuntrar vi till diskussioner om hur vi är mot varandra, hur vi löser konflikter och pratar om sunda levnadsvanor med mera.

Vi jobbar efter grundstenarna att visa respekt för varandra, har ett vårdat språk och att det ska vara alkohol- och drogfritt. 

Fritidsgårdsverksamhetens grund är den öppna verksamheten, som är öppen och tillgänglig för i huvudsak ungdomar från och med hösten när man börjar 7:an upp till den dag man fyller 18 år. Oavsett var du bor är du välkommen att träffa andra unga som du kanske normalt inte träffar på din skola.

Alla fritidsgårdar ligger i nära anslutning till buss och tåg. All verksamhet i fritidsgårdarnas regi är alkohol- och drogfri. Det innefattar även tobak och energidrycker. Vid varje tillfälle det är öppet jobbar minst två utbildade fritidsledare.

FritidsgårdenSolbacken

Öppettider

Tisdagar: 17:30-21:00
Torsdagar: 17:30-21:00
Fredagar: 2 februari, 15 mars, 12 april och 10 maj kl 17.00-22.00

Adress: Bondegatan 87, Arbrå

Kontakt:
Tommy Algotsson
070-361 34 44
tommy.algotsson@bollnas.se


Öppettider:

Måndagar: 16.00-20.00
Onsdagar: 14.00-15.30 (Gruppverksamhet)och 16.00-20.00 (För alla)
Fredagar: 19 januari, 22 mars, 26 april och 24 maj kl 17.00-22.00

Adress: Collinigatan 12, Bollnäs

Kontakt:
Peter Håkansson
070-210 31 61
peter.hakansson@bollnas.se

kilaforsfritidsgård

Öppettider:

Måndagar: 15:30-20:00
Tisdagar: 15.30-20.00
Fredagar: 26 januari, 23 februari, 5 april och 31 maj kl 17.00-22.00

Adress: Polgatan 30, Kilafors

Kontakt:
Henrik Sandgren
072-209 12 23
henrik.sandgren@bollnas.se

Ewa Marianne Jonsson

Enhetschef Fritidsgårdsverksamheten
0278-268 64, 072-206 69 29
ewamarianne.jonsson@bollnas.se

Joel Sundström

Fritidsledare
Kilafors fritidsgård
073-270 66 94
joel.sundstrom@bollnas.se

Henrik Sandgren

Ungdomsledare
Kilafors fritidsgård
072-209 12 23
henrik.sandgren@bollnas.se

Tommy Algotsson  

Fritidsledare
Fritidsgården Solbacken
070-361 34 44
tommy.algotsson@bollnas.se

Peter Håkansson

Fritidsledare
Kulturhusets fritidsgård
070-210 31 61
peter.hakansson@bollnas.se

Karin Robertsson

Fritidsledare
Kulturhusets fritidsgård
070-242 62 43
karin.robertsson@bollnas.se

Shengo Hajo

Fritidsledare
Kulturhusets fritidsgård
072-2258377
shengo.hajo@bollnas.se

Metka Fernqvist

Fritidsledare
Kulturhusets fritidsgård
072-2256753
metka.fernqvist@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024 kl. 10.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: