Fritidsgård, ungdomsgård

Det finns tre kommunala fritidsgårdar i Bollnäs kommun. Utöver dessa finns även Gumpels Skatehall som drivs i samarbete mellan Bollnäs kommun och Gumpelska föreningen.

En trygg miljö för ungdomar

Fritidsgårdarna är en trygg miljö att vara i där du som ungdom kan träffa kompisar och hitta på roliga saker tillsammans med andra. Varje kväll hos oss är olika, och blir vad vi själva gör den till.

Fritidsgården kan vara ett extra vardagsrum där ni kan sitta och prata med varandra, lyssna på musik, spela spel utan att känna krav på att delta i någon styrd verksamhet. Det pågår regelbundna aktiviteter som man kan delta i om man själv vill.

Helgaktiviteter

Fritidsgårdarna har någon form av verksamhet varje helg. Antingen i form av öppethållande på fritidsgård på fredagskvällar eller exempelvis utflykter och skidåkning.

Fritidsgårdarnas grundstenar

På fritidsgårdarna finns utbildad personal som stöttar och lyssnar på dig. I den frivilliga miljön uppmuntrar vi till diskussioner om hur vi är mot varandra, hur vi löser konflikter och pratar om sunda levnadsvanor med mera.

Vi jobbar efter grundstenarna att visa respekt för varandra, har ett vårdat språk och att det ska vara alkohol- och drogfritt. 

Fritidsgårdsverksamhetens grund är den öppna verksamheten, som är öppen och tillgänglig för i huvudsak ungdomar från och med hösten när man börjar 7:an upp till den dag man fyller 18 år. Oavsett var du bor är du välkommen att träffa andra unga som du kanske normalt inte träffar på din skola.

Alla fritidsgårdar ligger i nära anslutning till buss och tåg. All verksamhet i fritidsgårdarnas regi är alkohol- och drogfri. Det innefattar även tobak och energidrycker. Vid varje tillfälle det är öppet jobbar minst två utbildade fritidsledare.

FritidsgårdenSolbacken

Öppettider

Torsdagar: 15.30 - 17.30 (Gruppverksamhet), 17.30-21.00
Fredagarna: 25 augusti, 22 september, 27 oktober och 15 december kl 17.00-22.00

Adress: Bondegatan 87, Arbrå

Kontakt:
Tommy Algotsson
070-361 34 44
tommy.algotsson@bollnas.se


Öppettider:

Måndagar: 16.00-20.00
Onsdagar: 14.00-15.30 och 16.00-20.00 (Gruppverksamhet)
Fredagar: 1 september, 6 oktober och 10 november kl 17.00-22.00

Adress: Collinigatan 12, Bollnäs

Kontakt:
Peter Håkansson
070-210 31 61
peter.hakansson@bollnas.se

kilaforsfritidsgård

Öppettider:

Tisdagar: 15.30-20.00
Fredagarna: 8 september, 20 oktober och 1 december kl 17.00-22.00

Adress: Polgatan 30, Kilafors

Kontakt:
Joel Sundström
073-2706694
joel.sundstrom@bollnas.se


Ewa Marianne Jonsson

Enhetschef Fritidsgårdsverksamheten
0278-268 64, 072-206 69 29
ewamarianne.jonsson@bollnas.se

Joel Sundström

Kilafors Fritidsgård, Fritidsgården Solbacken
073-270 66 94
joel.sundstrom@bollnas.se

Tommy Algotsson  

Fritidsgården Solbacken, Kilafors Fritidsgård
070-361 34 44
tommy.algotsson@bollnas.se

Peter Håkansson

Kulturhusets Fritidsgård
070-210 31 61
peter.hakansson@bollnas.se

Karin Robertsson

Kulturhusets Fritidsgård
070-242 62 43
karin.robertsson@bollnas.se

Shamdin Hajo

Kulturhusets Fritidsgård
070-285 76 64
shamdin.hajo@bollnas.se

Henrik Sandgren

Kulturhusets Fritidsgård
072-209 12 23
henrik.sandgren@bollnas.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023 kl. 10.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot