Incident på skola

Strax innan jullovet blev en elev slagen av en annan jämnårig elev vid en skola i Bollnäs kommun. Vi ser som alltid allvarligt på händelser där elever på något sätt blir utsatta i skolan.

Vi har enligt ordinarie rutiner skyndsamt gjort de anmälningar och utredningar som ska göras och utredning kring händelsen pågår. Rektor har kontakt med de instanser som behöver vara inblandade i händelsen.

Vid händelsen fanns ett flertal vuxna i närheten. En av dem såg händelseförloppet, sprang dit och var, inom uppskattningsvis 20 sekunder, framme och avbröt. Personalen på skolan gjorde efter en stunds bedömningen att den utsatta eleven mådde så pass bra att den kunde delta resterande skoldag och på fritids. Berörda vårdnadshavare informerades om händelsen.

Felaktiga rykten om händelsen

Den bild som ges av händelseförloppet och utgången av incidenten stämmer dock inte överens med den bild som sprids bland annat på sociala medier. Exempelvis påstås att eleven har blivit sparkad mot huvudet upprepade gånger och under flera minuter, utan att någon vuxen sett händelsen och att eleven är inlagd på en intensivvårdsavdelning. Det är inte sant.

Det har riktats kritik mot att rektorn varit passiv och inte informerat vårdnadshavarna till alla elever på skolan. På sociala medier påstås att rektor inte ens brytt sig om händelsen utan helt ignorera detta. Det är en felaktig bild som ges. Att information inte gick ut till alla vårdnadshavare var av sekretesskäl.

En sådan här incident ska inte få hända. Vi utreder för att gå till botten med händelsen och för att alla inblandade ska få det stöd som behövs.

Vi kan inte uttala oss mer i detalj av sekretesskäl.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024 kl. 13.33