Dags att nominera till Länsfolkhälsopriset

Länsfolkhälsopriset delas årligen ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till att uppfylla de regionala folkhälsomålen om god och jämlik hälsa.

Organisationer, föreningar, företag och offentliga aktörer i Gävleborgs län kan nomineras till länsfolkhälsopriset. Alla som bor eller verkar i Gävleborg är välkomna att lämna en nominering.

Folkhälsopriset ska uppmärksamma en insats som uppfyller någon eller några av nedanstående kriterier:

  • Samverkan mellan olika lokala aktörer
  • Aktivitet/arbete med tydligt syfte, mål och hållbarhet
  • Uppföljning som ska visa på hälsofrämjande resultat
  • Aktivitet/arbete som kan spridas och kopieras av andra aktörer/verksamheter i Gävleborg

Det är nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborgs län (NSFG) som utser det vinnande bidraget. Nätverket består av politiker från alla länets kommuner och Region Gävleborg.

Mer information om Länsfolkhälsopriset på Region gävleborgs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 08.00