Avsteg från regeln om 11 timmars dygnsvila - för trygghetens skull

Christina Woxblom, personlig assistent och skyddsombud samt enhetschef Anna Nilsson Tällberg.

Från 1 oktober 2023 gäller ett direktiv från EU där alla medarbetare i kommuner och regioner i huvudregler ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Vi har beslutat att, i vissa fall, göra avsteg från den regeln.

Bedömningen som gjorts är att regeln om 11 timmars dygnsvila för personalen får så pass stora negativa konsekvenser, för vissa brukare inom personlig assistans, att de vida överstiger den olägenhet det innebär för personalen att fortsätta att arbeta 24-timmars pass.

– Vi finns till för våra brukare och det är viktigt med kontinuitet eftersom det gör att brukarna känner sig trygga. Därför vill vi minimera antal byten av assistenter per dygn då det annars riskerar att skapa oro och en känsla av otrygghet hos brukarna. I och med avsteget har vi fått mycket positiva signaler från brukarna som berörs, och även från deras personliga assistenter, säger Anna Nilsson Tällberg som är enhetschef för funktionsstöd och personlig assistans.

Arbetsgivare, medarbetare och fackliga företrädare har jobbat tillsammans med samma mål, att det ska bli så bra som möjligt för brukarna inom verksamheten funktionsstöd vid Socialförvaltningen. Avsteg från regeln har vi som arbetsgivare under vissa omständigheter rätt att fatta beslut om.

Avsteget från regeln om 11 timmars dygnsvila gäller för personliga assistenter, ledsagare och avlösare gäller vid fem arbetsplatser där personlig assistans bedrivs dygnet runt i Bollnäs kommun. Arbetspassen kan nu förläggas upp till 24 timmar i sträck.

– Tack vare att det här beslutet togs kan vi säkerställa att det finns en kontinuitet för brukarna. Dessutom blir det enklare att rekrytera utbildad personal, fortsätter Anna Nilsson.

Bedömningen som gjorts är att det för vissa brukare inom personlig assistans, skulle de negativa konsekvenserna för brukares rättigheter och friheter som följer av lag, vida överstiga den olägenhet det innebär för personalen att fortsätta att arbeta 24-timmars pass.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 kl. 14.50