Beslutet om Dibber skjuts fram

Dibber BLA AB har ansökt om att om att starta en ny förskola med 80 platser på Hamreområdet i Bollnäs. Beslutet om de ska få tillstånd att bedriva förskoleverksamhet var planerat att tas upp på barn- och utbildningsnämndens möte 6 februari men är framskjutet och kommer att tas på nästkommande nämndsmöte 5 mars.

Beslutspunkten har skjutits fram med anledning av att beslutsfattarna då får tillgång till en djupare ekonomisk redogörelse som underlag för beslut, tillsammans med analysen i tjänsteutlåtandet som tagits fram sedan tidigare.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 kl. 13.57