Åk gratis buss till Bolle under sportlovet!

Som ett pilotprojekt erbjuder vi gratis bussar mellan resecentrum och Bolle under sportlovet vecka 10. Ut och njut av vinterlandskapet vid Bolleberget!

Du är naturligtvis välkommen att ta med din skidutrustning på bussen, även på X-trafiks bussar, under sportlovet. Placera utrustningen på golvet vid barnvagnsplatsen i mitten av bussen. Bussbolaget som kör är Bollnäs buss.

Öppettider på Bolle under sportlovet

Bollebacken är öppen alla dagar klockan 10:00 - 16:00 samt tisdag- och torsdagskvällar klockan 18:00 - 20:30.
Längdspåren på skidstadion och pulkabacken är öppet dygnet runt.

Bussens avgångstider alla dagar under vecka 10

Start vid hållplats Gärdet (vid Fritidsbanken) – resecentrum (hållplatsen på Älggatan vid Kulturhusets parkering) – Bolle (parkeringen vid Bollegården).

Tider från Gärdet

Gärdet

Älggatan

Bollegården

09:30

09:35

09:45

10:30

10:35

10:45

11:30

11:35

11:45


Från Bolle
(parkeringen vid Bollegården) – hållplats Gärdet (vid Fritidsbanken) – resecentrum (hållplatsen på Älggatan vid Kulturhusets parkering).

Tider från Bollegården

Bollegården

Älggatan

Gärdet

14:15

14:25

14:30

15:15

15:25

15:30

16:15

16:25

16:30

 

Avgångstider tisdag- och torsdagskvällar

Start vid hållplats Gärdet (vid Fritidsbanken) – resecentrum (hållplatsen på Älggatan vid Kulturhusets parkering) – Bolle (parkeringen vid Bollegården).

Gärdet

Älggatan

Bollegården

17:30

17:35

17:45

18:00

18:05

18:15


Från Bolle (parkeringen vid Bollegården) – hållplats Gärdet (vid Fritidsbanken) – resecentrum (hållplatsen på Älggatan vid Kulturhusets parkering).

Bollegården

Älggatan

Gärdet

20:00

20:10

20:15

20:30

20:40

20:45


Tänk på att bussen inte stannar på andra ställen utmed sträckan.

Låna utrustning av Fritidsbanken på Bolle

Under måndag och tisdag kommer du att kunna låna gratis utrustning vid längskidstadion för skidåkning på både längden och alpint. En av våra fritidsledare kommer att finnas tillgänglig vid längdskidstadion och bistå med utprovning och utlåning av utrustningen i samband med att bussarna anländer och avgår. Denna utrustning lånas endast ut över dagen. Se till att lämna tillbaka utrustningen i tid innan bussen avgår från Bolle. Det finns även pulkor att låna!

Låna utrustning av Fritidsbanken på Fabriksgatan

Du är också välkommen att låna utrustning i Fritidsbankens lokaler på Fabriksgatan. Där finns ett större utbud och utrustningen kan lånas i upp till två veckor. Du hittar Fritidsbankens öppettider och mer information om lån av utrustning i deras kanaler:
Fritidsbankens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fritidsbankens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kom ett e-förslag från Christian Dehlin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2021-12-31 om att vi borde ordna kollektivtrafik/bussturer till Bollebacken. Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-08 att vi i dialog med Region Gävleborg/X-trafik utreda behov, lösning och kostnad för en sådan satsning.

Utredningen

I arbetet har vi bland annat i dialog med Region Gävleborg/X-trafik, Bollnäs Alpina Klubb och Mohlins Bussar kommit fram till att:

  • det inte finns behov och underlag för en ny stadslinje till Bollebacken.
  • bussarna ska gå mellan Bollnäs resecentrum och Bollebacken.
  • bussarna ska stämma överens med Bollebackens öppet- och stängningstider.
  • det inte är aktuellt med ett så kallat tillköp av Region Gävleborg/X-trafik. Vi ska i stället vända oss direkt till ett kommersiellt bussbolag.

Fyra alternativ togs fram

Alternativ 1 – Hela säsongen – 16 veckor
Alternativ 2 – Jullovet – tre veckor
Alternativ 3 – Sportlovet – en vecka
Alternativ 4 – Påskhelgen – fyra dagar

Beslut om pilotprojekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-05-25, § 71, föreslå kommunstyrelsen besluta att genomföra pilotprojekt enligt alternativ 3 år 2024 och att projektet finansieras genom sociala investeringsfonden. Återrapport om resultatet av pilotprojektet ska ske till kommunstyrelsen senast i juni i 2024.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2024 kl. 12.34