Poesi och spoken word på schemat för Alirskolans elever

Under förra veckan fick alla klasser på Alirskolan besök av spoken word-poeten och författaren Amer Sarsour som höll workshop i kreativt skrivande.

Eleverna fick testa på att skriva dikter och uppmanades att gestalta och skriva om sitt eget liv och sina egna funderingar.

De får skriva vad de vill, vad de har i tanken och i hjärtat säger Amer Sarsour

Amer uppmuntrar eleverna att skriva för att lära känna sig själva, sina tankar och känslor, samt för att kunna formulera dem.

Man äger sin röst, man äger sin berättelse och man tar ansvar för det man själv känner och det man själv tänker, säger han. Amer menar också att ungdomar lär känna sig själva och sin omvärld genom att läsa böcker.

Man vidgar sina egna perspektiv och, man förstår att ens egna liv inte bara är ens egna liv, det finns så många andra som delar samma erfarenheter och man ser att alla andra inte är som en själv.

Eleverna fick läsa upp sina egna dikter vilket möttes av jubel och applåder från de andra i klassrummet. Workshopen i kreativt skrivande blev en succé bland eleverna "Den bästa lektionen vi har haft" uttrycker en elev.

Det här projektet ger eleverna möjlighet att möta språket och skrivandet på ett kreativt och lustsätt sätt. De får möjlighet att uttrycka sig fritt och blir bekräftade i sitt skrivande. Det behöver inte var så svårt säger Anette Helgesson, skolbibliotekarie.

Att se elever gå från att sucka när de hör ordet “poesi” till att själva vilja bli poeter är fantastiskt! säger Josefine Tysklind, skolbibliotekarie

Workshoparna arrangerades av skolbibliotekarierna i Bollnäs kommun och finansierades med statsbidraget Skapande skola från Kulturrådet.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024 kl. 12.42