Tobaksfria utomhusmiljöer på våra skolor

Under december 2023 har alla skolor i Bollnäs kommun fått ett tillsynsbesök utifrån Tobakslagen med syftet att undersöka tobaksanvändningen av den rökfria utomhusmiljön på skolorna.

Tillsynen visar att inget tyder på tobaksanvändning inom skolområdena.

Tillsynsbesöken var inte aviserade i förväg.

Det är glädjande att inga tecken på tobaksanvändning fanns vid tillsynen av våra skolor. Vi arbetar aktivt med att informera våra elever om de negativa hälsoaspekter som tobaksanvändning medför och ser resultatet av tillsynsbesöken som ett positivt besked i vårt hälsoarbete säger Lena Hanberg, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen.

Tobakslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg. Rökförbud gäller även på skolgårdar och utomhusplatser inom kommunerna som kan jämställas med skolgårdar, det vill säga ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område vid en förskola eller fritidshem.

Tillståndsenheten vid Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har ansvaret för att det genomförs tillsyn av rökfria utomhusmiljöer som skolgårdar och andra offentliga platser enligt Tobakslagen.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 februari 2024 kl. 08.42