Projektet Förskola på tur utökas och involverar elever i anpassad grundskola

Elev testar att åka Sitski

Projektet Förskola på tur arrangerar varje termin aktiviteter för Bollnäs kommuns alla femåringar inskrivna i förskoleverksamhet, nu kommer även elever i anpassad grundskola vara en del av projektet.

Projektet Förskola på tur

Var tredje vecka åker alla femåringar i Bollnäs kommuns förskolor ut på en aktivitetsdag. Barnen får testa 2-3 aktiviteter per tillfälle utifrån årstid och säsong. Varje barn får möjlighet att vara med på tio aktivitetsdagar under läsåret. Femåringarna får en heldag med aktiviteter och äter både mellanmål och lunch på plats. Fritidsbanken är på plats med relevant utrustning till samtliga barn.

Kvinna hjälper barn som åker skidor 

Elever i anpassad grundskola ska nu ut på tur

Efter önskemål att inkludera även elever som går anpassad grundskola har nu projektet, som finansieras av Allmänna Arvsfonden beviljats utökat medel för att starta upp aktiviteter för barn i anpassad grundskola.

Syftet med projektet är

  • Att barnen i anpassad grundskola får testa fler och andra aktiviteter som man kanske inte har provat
  • Att barnen får träffa fler kompisar
  • Att projektet öppnar upp för fler möjliga fritidsaktiviteter för barn i anpassad grundskola men även bidrar till att fler föreningar och arrangörer av aktiviteter välkomnar målgruppen

Varje aktivitetstillfälle blir ca 1,5 h och under de kommande veckorna kommer eleverna få testa på vinteraktiviteter som längdskidåkning, slalom och pulka.

Uppstarten har varit lyckad med 100 % deltagande av målgruppen och glada miner och tillrop. Alla har kunnat delta på något sätt under aktivitetsdagarna säger Björn Lans, projektledare Föreningsalliansen.

Man åker skidor och ett barn sitter på en anpassad skida.
person puttar barn som sitter i en pulka

Projektet Förskola på tur sker i samverkan mellan Bollnäs kommun, Föreningsalliansen, RF-SISU Gävleborg och Allmänna arvsfonden.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024 kl. 10.38