Viltvårdsprogram - för bättre viltvård på vår mark

Vi vill arbeta aktivt med åtgärder som minskar besvär och olägenheter av vilt på kommunal mark. Därför har vi antagit ett viltvårdsprogram för vårt markinnehav på 2 806 hektar.

Viltvårdsprogrammet beskriver hur vilt bör hanteras på vår mark samt definierar behoven av samverkan med andra markägare, myndigheter och organisationer. Programmet ska även bidra till livskraftiga viltpopulationer, minska antalet viltolyckor i trafiken samt öka kunskapen om viltvård inom och utanför kommunkoncernen.

– Bollnäs kommun har liksom alla markägare ett ansvar att bedriva viltvård på vår mark. Det innebär att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter samt främja en lämplig utveckling av viltstammarna. En effektiv viltförvaltning främjar den biologiska mångfalden och bidrar med resurser i vår natur, för jakt, naturupplevelser och andra ekosystemtjänster. Samtidigt motverkar en effektiv viltförvaltning skador på jord- och skogsbruk, på tamdjurshållningen och i trafiken, säger kommunalråd Tommy Winqvist (M).

En del av det vi ska göra för att begränsa viltrelaterade skador på vår mark:

  • Vi ska utföra en viltanpassad skogsskötsel för att motverka betesskador genom att till exempel byta trädslag eller välja naturlig föryngring som föryngringsmetod.
  • Vi ska utnyttja åkrar som ligger i träda som viltåkrar för att öka födotillgång för vilt och samtidigt locka bort vilt från jordbruksgrödor och trädgårdar.
  • Vid skyddsjakt ska vi informera den berörda allmänheten om eller tydligt markera gränser för risker vid tätortsnära uppdrag.

Det här kan du som bor i Bollnäs kommun bidra med:

  • Håll komposter och avfallskärl täckta för att inte locka vilt in till tätorten.
  • Plocka upp och kompostera fallfrukt.
  • Städa under fågelbordet så att inte fågelmat blir liggandes på marken och lockar till sig vilt.
  • Mata inte vilda djur på allmänna platser såsom badplatser, torg och parker.

Ansvaret för viltvården i Sverige är delat mellan flera myndigheter och aktörer. I viltvårdsprogrammet kan du läsa om vilka som ansvarar för viltvården.

Viltvårdsprogrammet

Viltvårdsprogrammet behandlar enbart arter som kan orsaka störningar eller påverkas av störningar från människor. I en tabell i viltvårdsprogrammet listas arter som ska förvaltas hållbart inom Bollnäs kommuns markinnehav.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024 kl. 08.54