Tänker du anordna en valborgsmässoeld?

Om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld behöver du söka dispens.

Dispensen söks hos oss på Bollnäs kommun. Förutom den behöver du anmäla din valborgsmässoeld till Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats.. För Valborgsmässoeldar och annan eldning på allmän plats krävs även tillstånd från polismyndigheten.

För att vi ska hinna behandla din ansökan behöver den vara oss tillhanda senast 23 april.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Var firandet ska anordnas utritat på karta med norrpil.
  • Under vilka tider ni ska elda.
  • Hur mycket avfall och vilket typ av avfall som ska eldas.
  • Vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar för att säkerställa att olägenhet kopplat till människors hälsa och miljö inte uppstår.
  • Kontaktuppgifter med mailadress för snabbare handläggning.

Skicka din ansökan via e-post till miljo@bollnas.se och ange "dispens valborgseld" i ämnesraden. Ingen avgift kommer att tas för handläggning av dispensen.

Att behöva ansöka om dispens hos oss är nytt sedan 1 januari 2024.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024 kl. 15.12