Ny EU-lag förbjuder eldning i trädgården

Från och med 1 januari är det inte längre tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Den nya EU-lagstiftningen säger att mat- och bioavfall ska sorteras separat. Det innebär att du antingen behöver lämna ditt trädgårdsavfall till BORAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kompostera det på tomten.

Vad räknas som trädgårdsavfall?

Bioavfall som är trädgårdsavfall utgörs framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår i begreppet trädgårdsavfall.

Kommuner kan göra undantag från förbudet

Förbudet kontrolleras av kommunerna. Men det kan finnas ekonomiska eller miljömässiga skäl som gör att det kan göras undantag från förbudet, exempelvis om det är väldigt långt till närmsta återvinningscental. Bollnäs kommun har en renhållningsföreskrift som möjliggör för eldning av trädgårdsavfall, men i den står det också att renhållningsföreskriften inte får strida mot annan författning - vilket den nu gör. Det innebär att det i dagsläget inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall. Däremot är det möjligt att i en kommunal författning göra undantag, men för det krävs ett politiskt beslut i kommunfullmäktige. Alltså kan ett undantag från förbudet komma att göras framöver.

Förbudet gäller även valborgsmässoeldar

Den nya EU-lagstiftningen innebär att du inte heller får elda en majkasa hemma. Om du anordnar en offentlig valborgsmässoeld kan du ansöka om dispens senast 23 april. Läs mer på sidan Valborgsmässoeldar.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024 kl. 15.00